Tre noteringskandidater presenterar sig i Stockholm

Moretime Financial Services, Compound Semiconductor Technologies och Kontigo Care står alla tre inför en notering och presenterar sig i Stockholm den 19 maj.

Eminova Fonkommission anordnar den 19 maj ett event i Stockholm där tre intressanta bolag som ska notera sig deltar.

Kontigo Care

Kontigo Care utvecklar innovativa mobila lösningar för vården (mHealth). Bolagets unika produktserie TripleA möjliggör diagnos, vård och eftervård av alkoholberoende. Kontigo Care har som målsättning att 2017 kunna förutse vissa återfall. Bolaget gör just nu en nyemission på 16,7 Mkr, med sista teckningsdag den 22 maj, och noterar sig på First North den 17 juni.

Compound Semiconductor Technologies Sweden

Skotska CST utvecklar och tillverkar fotoelektroniska chips för bla telekommunikations-, försvars- och tillverknings-industrierna. Produktionen sker i bolagets egen moderna halvledarfabrik utanför Glasgow. Bland kunderna återfinns många av de världsledande leverantörerna av utrustning och systemlösningar för fiberoptiska nätverk. Bolaget har under senare år uppvisat en stadig resultat- och omsättningsutveckling, och har beslutat att notera sin aktie i Sverige. Bolaget och noteringsplanerna presenteras av bla styrelsens ordförande Björn Norrbom.

Moretime Financial Services

MFS affärsidé är att ge entreprenörer och SME-företag tillgång till finansiering på konkurrenskraftiga villkor. MFS målsättning på medellång sikt är att skapa ett månatligt provisions- och ränteöverskott på minst 1,5 mkr. Detta mål skall uppnås senast under andra kvartalet 2017.

MFS har sitt ursprung i Bolaget Billevo AB, vars huvudsakliga verksamhet varit att förmedla fakturaköp och factoringtjänster. I mars 2015 förvärvades Bolaget av Moretime (som är noterat på Aktietorget) och namnändrades till Moretime Financial Services AB. Med Billevo breddar Moretime utbudet av digitala tjänster med den teknikplattform som Bolaget äger. Tekniken möjliggör realtidsbud på factoringtjänster och tar fram en riskprofil på det företag som söker finansiering. Bolaget genomför just nu en nyemission av preferensaktier med hög avkastning. MFS presenteras av bolaget VD, Manne von Platen och Carl-Fredrik Morander, styrelseordförande.

Tid:  19 maj kl 17:45 -l 20:30
Plats: City Conference Centre – Norra Latin Drottninggatan 71B Stockholm

Anmälan: Obligatorisk föranmälan, begränsat antal platser! Anmälan görs senast den 15 maj 15.00 till [email protected] eller via tfn. 08-684 211 00. Platsen är bokad efter en bekräftelse från oss.

Moretime Financial Services AB

Moretime Financial Services löser de små och medelstora företagens finansieringsbehov genom att erbjuda förmedling, rådgivning och egen investerings- och finansieringsverksamhet.