Titania – en stadsbyggare med goda relationer till kommunerna

Titania är en stadsbyggare med kapacitet att genomföra stora stadsutvecklingsprojekt. Nu gör man en IPO för att behålla 70 % av det man bygger. Vi har ställt några frågor till vd Einar Janson.

Kan du berätta vad Titania gör?

Titania är en snabbväxande aktör inom fastighetsbranschen och har på några få år etablerat sig som en stadsbyggare med kapacitet att genomföra stora stadsutvecklingsprojekt. Titania grundades år 2005 och har sedan start drivits med ett geografiskt fokus på Stockholmsregionen

Hur har verksamheten utvecklats under det senaste året?

Bolaget har under de gångna 5 åren sålt bostadsrätter för ca 2 miljarder kr och den stora ökningen av förvaltningsbeståndet framöver beror på att bolagets ambition nu är att behålla en stor del av andelen fastigheter som man planerar att bygga.

Vad har ni för strategi framåt?

Tidigare sålde man det man byggde som bostadsrätter, men nu är planen framåt att behålla det man bygger som hyresfastigheter.

Är det något du vill lyfta fram som skiljer er från andra bostadsutvecklare?

Titania prioriterar goda relationer till kommunerna. Genom att förstå och ta hänsyn till kommunernas visioner och målsättningar och att anpassa sina projekt efter kommunernas behov lyckas man vinna markanvisningar. 

Ni genomför nu ett noteringserbjudande som innehåller en emission på 430 Mkr, vad ska kapitalet användas till?

En av anledningarna till att man tar in pengar är att det behövs kapital för att kunna behålla det man bygger. Titania räknar med att behålla 70 procent av det som byggs framöver och resterande 30 procent ska säljas som bostadsrätter.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Titania?

Vår bakgrund som totalentreprenörer på en konkurrensutsatt marknad med effektiv projektstyrning och kostnadskontroll i vårt DNA borgar för att vi har förutsättningar att ur möjligheterna också leverera bäst värde till våra aktieägare.

Mer om noteringserbjudandet

Läs prospektet

Teckna via Avanza

 

Titania Holding AB

Titania är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på storskaliga hyresrättsprojekt i Stockholmsregionen.