Teckna aktier i Nordic Waterproofing inför börsnoteringen

Nordic Waterproofing som levererar taklösningar noterar sig på Stockholmsbörsen. Analytikerna rekommenderar att man köper aktier i erbjudandet.

Det danska företaget Nordic Waterproofing som levererar taklösningar noterar sig på Stockholmsbörsen den 10 juni. Inför det säljer ägarna befintliga aktier till ett pris per aktie som fastställs inom intervallet 66-76 kr. Sista teckningsdag är den 8 juni. Hur ska då en investerar agera? Nedan sammanställer vi vad analytikerna säger.

Dagens Industri – Teckna

Dagens Industri kallar erbjudandet för en vattentät affär och rekommenderar sina läsare att teckna.

“Lägger vi ihop allt kokar det ned till en vinst på 6 kronor per aktie och med utdelningsmålet att dela ut minst hälften en utdelning på minst 3 kronor per aktie. Aktien säljs därmed till byggproduktsektorns högsta direktavkastning på 4,0-4,6 procent. Den ger också skuldjusterat mest vinst för pengarna. Bolagets kassakokvaliteter och den låga värderingen ger aktien en given publik. Teckna.”

Privata Affärer – Teckna

Privata Affärer rekommenderar sina läsare att teckna aktier i Nordic Waterproofing.

“Privata Affärer ser ett bolag med ett p/e-tal på cirka 17 om teckningskursen hamnar i mitten på intervallet. Det är inte lågt, men bolaget ska värderas ganska högt med den stabilitet som verksamheten har plus den tillväxt som finns med tanke på de ambitioner som finns för byggandet framöver – inte minst i Sverige.”

Privata Affärer lyfter även fram att AMF, Carnegie Fonder och Robur är ankarinvesterare, något som bidrar till att skapa förtroende.

Läs även:

Teckna aktier i B3IT inför noteringen

Teckna inte Lauritz.com inför noteringen

Fem orsaker att teckna Gold Town Games enligt analytiker

Nordic Waterproofing Holding A/S

Nordic Waterproofing är en leverantör av taklösningar. Membran för tak och miljöbyggnader.