Spotlight Stock Market erhåller SME Growth Market-status

Spotlight Stock Market, vilken är en del av Spotlight Group-koncernen, har erhållit SME Growth Market-status.

Ett värdepappersinstitut som driver en MTF-plattform har sedan en tid tillbaka möjlighet att ansöka till Finansinspektionen om att få plattformen registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag (SME-marknad). Genom att ge noterade företag tillgång till dessa regleringar, som antagits av EU, kan de noterade bolagens administrativa bördor minskas samtidigt som det kan bli enklare att anskaffa publikt kapital. Spotlight Stock Market har som tidigare aviserats ansökt om SME Growth Market-status. Sådan status har nu godkänts och registrerats och är giltig från och med den 28 september 2020.

”Vi tror att en SME Growth Market-status kommer att göra det ännu mer attraktivt för tillväxtföretag att använda och få tillgång till Spotlight Stock Market i samband med att de eftersöker kapital” kommenterar Emelie Jarnesten, Head of Business Operations, Spotlight Stock Market.

Nasdaqs First North-marknad var först ut i Sverige och blev en SME Growth Market den 1 september 2019 och NGMs Nordic MTF-marknad fick statusen den 3 februari 2020 och bytte då även namn till Nordic SME.

Att samtliga tre MTF-marknader för aktier i Sverige nu har samma legala status känns vettigt, det blir något lättare att hålla reda på alla regler då.

Spotlight Group AB

Spotlight Group är en koncern som äger marknadsplatsen Spotlight Stock Market, fondkommissionären Sedermera samt ett antal andra relaterade verksamheter. Spotlight Group AB hette tidigare ATS Finans Holding AB. ATS Finans Holding AB hette tidigare Kaffelt AB.