Spotlight byter till Nasdaqs handelssystem

Spotlight har aldrig haft något eget handelssystem utan betalar för att använda ett annat företags system. Nu ska man byta från NGMs system till Nasdaqs INET Nordic.

Spotlight har aldrig haft något eget handelssystem utan betalar för att använda ett annat företags system. När Spotlight lanserades under namnet Aktietorget så använde man Stockholmsbörsens system, för att senare övergå till NGMs system. Nu är det åter dags för ett byte.

Spotlight meddelade igår att man ska byta handelssystem till Nasdaqs system INET Nordic. Målet är att genomföra bytet under fjärde kvartalet.

–Högst upp på våra noterade bolags önskelista har varit att fler banker ska få tillgång till handeln och naturligtvis har vi lyssnat på det. Genom att gå över till INET Nordic får praktiskt taget alla banker i Norden och övriga Europa teknisk möjlighet att handla aktier på Spotlight Stock Market, vilket kan bidra till ökad likviditet för aktierna. Dessutom får vi själva en utökad flexibilitet i vad vi kan erbjuda, säger Spotlight Stock Markets VD Anders Kumlin.

För de noterade bolagen innebär systembytet inga extra kostnader. Så gott som alla banker har redan uppkopplingar till INET Nordic, vilket underlättar bytet och gör att alla deras kunder får teknisk möjlighet att handla med aktier som är noterade på Spotlight Stock Market. Bankerna kan dock behöva göra vissa interna systemändringar.

–Vi har varit systemleverantör för Spotlight, då i form av AktieTorget, under många år tidigare. Vi är glada att se Spotlight återvända till vårt handelssystem. Det kommer gynna det finansiella ekosystemet och handeln i Norden, säger Fredrik Ekström, vd på Nasdaq Stockholm.

Spotlight Group AB

Spotlight Group är en koncern som äger marknadsplatsen Spotlight Stock Market, fondkommissionären Sedermera samt ett antal andra relaterade verksamheter. Spotlight Group AB hette tidigare ATS Finans Holding AB. ATS Finans Holding AB hette tidigare Kaffelt AB.