Spotlight ska lansera handel med börshandlade produkter

Spotlight Group meddelade idag att de via dotterbolaget Spotlight Stock Market ska lansera handel med börshandlade produkter, dvs det som även kallas ETP (Exchange Traded Products).

Spotlight Group meddelade idag att de via dotterbolaget Spotlight Stock Market ska lansera handel med börshandlade produkter, dvs det som även kallas ETP (Exchange Traded Products).

NGM är stora på denna typ av handel via sin marknadsplats NDX. Nasdaq har med åren även blivit större på området. Nu får Sverige alltså en tredje aktör även på detta område.

”Som en modern aktör på finansmarknaden vill vi alltid följa efterfrågan. Idag består inte börshandeln bara av aktier, utan även av en mängd andra investeringsprodukter, baserade på till exempel index eller råvaror, som investerarna efterfrågar. Under en lång tid har flera olika aktörer approcherat oss med önskan om att få notera ETP:er på vår marknadsplats. När vi under föregående år handlade upp handelsystemsleverantör var också denna möjlighet en del av beslutet att byta från NGM till Nasdaq. Därför förbereder vi för att bredda utbudet på Spotlight Stock Market till att inom en inte alltför avlägsen framtid omfatta även ETP”, säger Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

Det ska bli intressant att se vilket utbud av produkter som Spotlight får. Blir det ett liknande utbud som konkurrenterna eller en annan inriktning?

Spotlight Group AB

Spotlight Group är en koncern som äger marknadsplatsen Spotlight Stock Market, fondkommissionären Sedermera samt ett antal andra relaterade verksamheter. Spotlight Group AB hette tidigare ATS Finans Holding AB. ATS Finans Holding AB hette tidigare Kaffelt AB.