RxEye har säkrat 30 miljoner i en nyemission

Medicinteknikbolaget RxEye har genomfört en nyemission och tagit in 30 miljoner kronor från Industrifonden och Praktikerinvest. RxEye erbjuder en helhetslösning för distansgranskning av bildmedicin genom en webbaserad tjänst för upphandling, avtalshantering, administration och åtkomst till röntgen-och patologibilder.

RxEye är ett medicinteknikbolag som erbjuder samarbetslösningar för distansgranskning inom bildmedicin genom streamingteknologi. Genom tjänsten kan läkaren granska bilder oberoende av vilket sjukhus eller vårdmottagning patienten befinner sig och det enda som behövs är en vanlig dator. Genom tekniken ges möjlighet att samarbeta över organisationsgränser för att nå expertis och hantera resurs- och kompetensbrist för diagnostik inom bildmedicin (såsom radiologi och patologi). På detta sätt ges patienten möjlighet till bättre vård med snabbare och mer korrekt diagnostik samt kortade ledtider. Lösningen kan spara stora pengar åt sjukvården och ger patienten möjlighet till bättre vård. Kapitalet ska användas till bolagets fortsatta expansion i Norden.

RxEye, som grundades 2010, har haft stor framgång på den svenska marknaden inom radiologi och siktar nu på att använda dessa erfarenheter på den nordiska marknaden. Ett flertal landsting i Sverige är kontrakterade och ett stort projekt med Stockholms Läns Landsting som syftar till att förbättra vården för cancerpatienter är igång. Förra veckan tillkännagavs även att ett projekt där RxEye är huvudprojektledare beviljas ca 10 miljoner kr i stöd från VINNOVA. Projektet syftar till att skapa samarbete för kompetens, kapacitet och multidisciplinära team inom flera områden av bilddiagnostiken.

– ”RxEye har visat att affärsmodellen fungerar och att det finns en stor efterfrågan på produkterna. Låga investeringskostnader vid geografisk expansion och en gedigen extern legal genomlysning av upphandlingsförfarandet gör att vi bedömer skalbarheten i företaget som god”, säger Hedvig Andersén, Investeringsansvarig Industrifonden och Styrelseordförande RxEye.

– ”Vi har en stor tilltro till RxEye och ser en stor potential för framtida tillväxt. RxEye löser många av de problem som bilddiagnostiken står inför och tillför ett verkligt värde till kunderna och patienterna.” säger Björn Svanström, VD Praktikerinvest

Det nya kapitalet ska främst användas till marknadsexpansion i Norden inom radiologi samt för att introducera RxEyes lösning inom patologi på den nordiska marknaden i egen regi.

– ”Med en stark finansiering och stärkta av våra framgångar på den svenska marknaden ska vi nu ta oss an den nordiska marknaden. Vår långsiktiga målsättning är att patienten ska ges bästa möjliga vård oavsett vart i världen patienten befinner sig och att läkarna lätt ska kunna nå varandra för konsultation eller kapacitetshjälp oberoende av system eller sjukvårdsorganisation.” säger Magnus Hök, VD RxEye.

RxEye AB

RxEye utvecklar en webbtjänst som möjliggör att snabbt och säkert utbyta tjänster och kompetens mellan olika sjukhus och olika läkare.