Qvantum tar in 460 Mkr i en nyemission, siktar på börsnotering i framtiden

Värmepumps- och energisystemsföretaget Qvantum Industries tar in 460 Mkr från ledande investerare. Siktar på en börsnotering längre fram.

Värmepumps- och energisystemsföretaget Qvantum Industries tar in 460 Mkr från ledande investerare. Kapitalet ska finansiera Qvantums tillväxt- och expansionsstrategi inom nästa generations modulära värmepumpar och kompletta energinät för fossilfri uppvärmning av Europas städer. Finansieringen innebär bland annat att Qvantum kommer att kunna färdigställa sin nya fabrik i Åstorp med kapacitet för 50 000 värmepumpar per år.

VD och medgrundare Fredrik Rosenqvist säger till Di Digital att en börsnotering är det mest troliga scenariot, men att det är en bit bort.

Qvantum har producerat och utvecklat högkvalitativa värmepumpar och energisystem sedan 1993 och tillhandahåller värmepumpar med en unik mjukvara som gör det enklare minska koldioxidutsläppen från uppvärmning och kylning i stadsmiljöer.

Idag utvecklar företaget nästa generations modulära värmepumpar avsedda även för att kopplas till företagets energinät för tätbebyggda områden i Europas städer – 5:e generationens fjärrvärme. Qvantums teknologi gör att värmepumpen blir en del av en hållbar och skalbar lösning för områden med hög energidensitet – städer över hela Europa.              

– De europeiska värmemarknaderna är beroende av importerade fossila bränslen som till exempel naturgas. Förbränning av fossila bränslen för uppvärmning måste fasas ut och värmepumpsdrivna lösningar kommer att spela en viktig roll, det säger Qvantums VD, Fredrik Rosenqvist.

EU-kommissionens ”Den Europeiska Gröna Given” har som mål att göra Europa helt klimatneutralt och ett skifte till värmepumpar kommer att spela en stor roll i detta arbete. Enligt IEA kan ett byte till värmepumpar minska utsläppen av växthusgaser med 500 miljoner ton redan till 2030.

IEA förväntar sig att värmepumpsindustrin kommer att växa oerhört snabbt i Europa och att en nästan fullständig konvertering av värmemarknaden – från fossila pannor till värmepumpar är att vänta. Värmepumpsförsäljningen i Europa 2021 var något över 2 miljoner enheter till ett värde av 8-10 miljarder euro.

– Vårt team har en bred internationell erfarenhet av systemdesign, produktutveckling och driftsättning efter många år på företag som E.ON och NIBE. Vi är väl positionerade till att bli en drivande kraft för “net zero”-målen, och är redo att möta de ökande kraven på förnybar värme och kyla.

50 000 värmepumpar per år

Finansieringen innebär att Qvantum kommer att kunna färdigställa sin nya fabrik i Åstorp med kapacitet för 50 000 värmepumpar per år. Dessutom kommer man att lansera nästa generations modulära värmepumpar, med naturligt köldmedia, på kontinenten.

– Vår nya värmepumpsplattform är modulär och utformad för att göra värmepumpen till en integrerad del i ett flexibelt energisystem. Värmepumpsplattformen har otaliga användningsområden men dess främsta syfte är att förse städer och tätbebyggda områden med fossilfri och kostnadseffektiv energi.

– Qvantum har en unik position med kompletta systemlösningar för att ta itu med klimatkrisen. Marknaden för värmepumpar växer exponentiellt i Europa och vi gör att människor i tätbebyggda områden kan bli fria från fossila bränslen. Vi kan lindra det ökade priset på energi samtidigt som vi påskyndar övergången till fossilfri energi. Vi är väldigt stolta över att ha fått förtroendet från professionella långsiktiga investerare som gör det möjligt för oss att utvecklas ännu längre och snabbare, avslutar Fredrik Rosenqvist.

Ledande investerare går in i Qvantum

Till de ledande investerarna i Qvantum hör Thomas von Koch (partner och före detta VD för det globala private equity-företaget EQT) som investerar genom sitt privata företag, IMAS Foundation (en systerstiftelse till INGKA Foundation, ägare till INGKA Group som driver de flesta IKEA-varuhus globalt)

– Jag är djupt imponerad av teamet bakom Qvantum, de besitter en världsledande erfarenhet från energisystem, innovativ värmepumpsteknik och högkvalitativa produktionsanläggningar. Ett talangfullt team med ett starkt syfte att elektrifiera och minska koldioxidutsläppen i Europa Det är detta som lockade mig till Qvantum, säger Thomas von Koch

– IMAS har åtagit sig att minska koldioxidutsläppen och vi letar efter kvalitativa investeringar som möjliggör övergången till ett hållbart samhälle, där vårt kapital kan göra skillnad. Energiomställningen är en otroligt viktigt del av det hållbara samhället och Qvantum utgör en intressant möjlighet att stödja den rena omställningen för uppvärmning, säger Petter Odhnoff, VD på IMAS Foundation. 

– Vi har haft förmånen att följa det fantastiska Qvantum-teamet under det senaste året och vi är mycket imponerade av bolagets produktutveckling, kommersialisering och den nya fabriken, samt även dess förmåga till kapitalanskaffning under rådande marknadsförhållanden. Det är styrkebesked som det här som visar att det är möjligt att accelerera utfasning av fossila bränslen i Europa”, säger Erik Ekfeldt, Founding Partner på NEA Partners och styrelseledamot i Qvantum.

– Som en Artikel 9-fond med fokus på att begränsa klimatförändringar är vi naturligtvis glada över Qvantums potential att minska koldioxidutsläppen, men för att uppfylla vår ”mörkgröna” Artikel 9 krävs en hel del mer”, säger Malin Carlström, General Partner på Climentum Capital och styrelseledamot i Qvantum.

– Våra företag måste inte bara avsevärt minska koldioxidutsläppen utan också undvika att skada något av EU:s andra hållbarhetsmål – samtidigt som de är högpresterande när det gäller allmän hantering av ESG-frågor och uppfyller flera FN- och OECD-krav på god styrning. Qvantum är ett bra exempel på ett företag som vi anser vara ett verkligt hållbart och slagkraftigt företag.

Munters, den globala ledaren inom energieffektiva klimatlösningar, gick även de med i finansieringsrundan och kommer att ingå ett samarbetsavtal med Qvantum. Andra serie B-investerare är SEB GreentechDIG Investment (kopplat till H&M Persson-familjen) och Gullspång InvestMats Rahmström, VD för Atlas Copco, investerar också genom sitt privata företag och ansluter till Qvantum som industriell rådgivare.

Qvantum Industries AB

Qvantum utvecklar och producerar värmepumpar med fokus på att ligga i framkant både vad gäller hård- och mjukvara.