QuickCool gör sig redo att börja sälja

QuickCool har tagit fram ett patenterat system för att kyla hjärnan. Nu gör sig företaget redo att börja sälja sitt system och genomför därför en nyemission. Vi har gjort en intervju med John Wennborg, VD på QuickCool.

Vad gör QuickCool?

QuickCool är ett Lundabaserat medicintekniskt utvecklingsbolag verksamt inom terapiområdet terapeutisk temperaturkontroll, vilket innebär att man kyler hjärnan och kroppen i syfte att skydda hjärnan efter otillräcklig blodförsörjning till hjärnan, t ex efter ett hjärtstopp eller en stroke. QuickCools globalt patenterade system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och systemet utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter.

Hur ser marknaden ut?

Konservativt räknat så är marknaden en dryg miljard SEK för hjärtstopp medans totala marknaden för både stroke och hjärtstopp uppgår till flera miljarder SEK. Brasklappen är att terapeutisk temperaturkontroll inte kategoriskt används på strokepatienter ännu såsom det gör på hjärtstoppspatienter.

Finns det några konkurrenter, jag tänker både på direkta och eventuellt alternativa metoder att lösa problemet?

Det finns absolut konkurrenter. Man kan kategorisera terapeutisk temperaturkontroll i tre kategorier:

Störst är utan tvekan området ytkylning, där marknadsledaren är Bard med sitt Arctic Sun. Ytkylning är en enkel kylmetod som går ut på att man täcker kroppen med kylkuddar som kyler huden, varefter kroppen och hjärnan så sakteliga följer efter. Metoden är som sagt enkel men relativt besvärlig för vakna patienter då stora delar av kroppen täcks med kylkuddar som håller ca 4–5°C och som skall ligga där i 6-24h. Metoden är allt annat än optimal om annan vård skall ges, som t ex defibrillering eller hjärtmassage då kylkuddar måste avlägsnas.

En annan kylmetod är intravenös kylning, dvs en kateter som förs in i venen och som kyler kroppen inifrån. Denna metod är inte enkel men effektiv. Precisionen är jättebra men samtidigt för det med sig risker såsom infektioner och blodproppar.

Vår metod att kyla via näshålan blockerar inte resten av kroppen utan lämnar den helt fri för övrig vård. Vi anser att det är praktiskt att kyla nära skyddsobjektet, dvs hjärnan istället för att gå omvägen via kroppen.

Våra ballongkatetrar kan användas av vakna patienter, som trots att man inte kan andas genom näsan kan sitta fullt påklädd under behandlingen till skillnad mot ytkylningsmetoderna där du ligger mer eller mindre naken under behandlingen.

Vad är fördelen med QuickCools lösning?

Vi anser att vi har många fördelar med vår metod:

Vi har ett enkelt och säkert system som är snabb-applicerat av sjuksköterska.

Vi kyler nära skyddsobjektet.

Vi kan leverera en obruten kylkedja då vårt system är batteridrivet och portabelt vilket gör att vi kan kyla även under interntransporter inom sjukhuset, t ex till och från röntgen eller vid avdelningsflyttar.

Vi är patientnära, med det menar vi att vi inte är i vägen för övrig vård då vi bara tar näshålan i anspråk.

Vi har inga kyltankar eller bufferttankar som skall rengöras eller bytas, och som kan orsaka skadliga aerosoler och bakterier i luften, vi kyler direkt i ett slutet system via en patenterad värmeväxlare.

Hur ser er affärsmodell ut?

Vi har en enkel affärsmodell som består av att vi säljer både maskiner och förbrukningsset. Varje maskin genererar regelbundet ett behov av förbrukningsset som tilldelas varje patient och som slängs efter användning efter upp till 72 timmars behandling. Vi räknar med att dessa förbrukningsset kommer att stå för merparten av försäljningen.

Ni är ett utvecklingsbolag, vilka aktiviteter kan investerarna hålla ögonen på och när planerar ni att börja sälja er produkt?

Som du nämnde så är vi ett utvecklingsbolag vilket innebär att innan det finns en färdig produkt så kan vi som bolag ”bara” kommunicera status i utvecklingsprojektet och det gör vi numera månatligen via Aktietorgets Mer-från-Bolaget flik samt vår egen hemsida. Man bör dock naturligtvis hålla utkik efter produktcertifieringar, rekryteringar av marknadsorganisation, studiestart samt lansering av färdig produkt. Vi planerar att inleda försäljningen i slutet av första halvåret 2017.

Ni gör inom kort en nyemission, vad ska ni använda de pengarna till?

Vår nyemission börjar den 17 november och skall som tidigare annonserats användas till att bygga upp en marknadsorganisation som kan påbörja bearbetningen av vår lokala marknad inom närområdet och Skandinavien. Vidare skall pengarna användas till att bygga upp en produktion för QuickCool-systemet.

Läs mer om QuickCools nyemission

Quickcool AB

Quickcool utvecklar portabla intranasala tekniker för enkel och säker temperaturhantering. Systemet erbjuder oavbruten kylning av kritiskt sjuka patienter för att förhindra feber.