Orrön Energy – värdet på tillgångarna motsvaras inte i aktiekursen

Vindenergi som tillhör Orrön Energy

Orrön Energy, ett företag inom Lundingruppen, genomgår en utveckling där bolaget dels sålt vattenkraft i Norge samtidigt som man investerar i nya tillgångar inom förnybar energi på andra marknader.

Orrön Energy, ett företag inom Lundingruppen, genomgår en utveckling där bolaget dels sålt vattenkraft i Norge samtidigt som man investerar i nya tillgångar inom förnybar energi på andra marknader.

Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden, tillsammans med nya projekt i Norden, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Tillgångarna består av vind- och solkraft samt batterier.

Orrön Energys vd Daniel Fitzgerald svarar på frågor om verksamheten efter att bolaget presenterat sin kvartalsrapport. Han är tydlig med att han anser att värdet på bolagets tillgångar inte motsvaras i aktiekursen. Han säger att Orrön Energy är ett tillväxtföretag som både tittar på att starta nya projekt och köpa tillgångar, men med tanke på marknadspriset på bolagets egna aktie så överväger man även återköp. Han kommenterar även EQTs bud på OX2.

Orrön Energy AB

Orrön Energy är verksamt inom förnybar energi. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Orrön Energy AB hette tidigare Lundin Petroleum AB.