OnlinePizza-entreprenör investerar i Moretime

Entreprenören Dan Castillo som år 2012 var med och sålde OnlinePizza till Delivery Hero investerar 2 Mkr i Moretime. Han kommer även att bidra med sina erfarenheter av att bygga företag med en internetbaserad affärsmodell.

Vi skrev nyligen om Moretime och deras nyemission, och sedan dess har det hänt ett par intressanta saker. Moretime har skrivit ett utökat avtal med Cistes som beräknas ge intäkter på över 10 Mkr under de kommande tre åren. Moretime har sedan våren 2013 medverkat på konsultbasis i Cistes utveckling av en ny lösning och en innovativ affärsmodell för energibesparing i bostadsrättsföreningar. Enligt det nya avtalet skall Moretime bygga upp och förvalta en funktion som ansvarar för den kompletta hanteringen av avtalen med bostadsrättsföreningarna, innefattande avtalsskrivning, fakturering och ekonomisk rapportering mot samtliga intressenter. Funktionen skall även arbeta med objekts- och rörelsekapitalfinansieringen.

Moretime har nu även fått teckningsförbindelser på 3 Mkr från konvertibelinnehavare om att konvertera till aktier. Men mer intressant är övriga 2 Mkr av konvertiblerna som nu förvärvats (och konverteras) av Dan Castillo, en av entreprenörerna bakom OnlinePizza som 2012 såldes till Delivery Hero.

”Med konverteringen och överenskommelsen med Dan har vi både säkerställt att likviden från företrädesemissionen kan gå oavkortat till att utveckla bolaget och vi har fått en strategisk investerare som kan bidra med sina erfarenheter av att bygga företag med en internetbaserad affärsmodell” säger Carl-Fredrik Morander, VD i Moretime.

”Som användare av Moretimes hemsida för juridisk rådgivning, lawline.se, har jag sett potentialen i denna digitalisering av traditionella branscher. Efter att ha följt Moretime en tid och träffat människorna bakom är jag övertygad om att Moretime har potential att bli en av de stora vinnarna i detta skifte”, säger Dan Castillo.

Läs mer om Delivery Hero: Svensk entreprenör tar in 88 miljoner dollar

Moretime Professional Services AB

Moretimes affärsidé är att förse små- och medelstora bolag med effektiva administrativa lösningar och professionell rådgivning genom en kombination av digitala och analoga tjänster.