Nyemission: Zutec digitaliserar byggbranschen

Det irländska mjukvarubolaget Zutec tar sikte mot en global expansion och listas därför på Nasdaq First North.

Nu tar bolaget in 50 miljoner kronor genom en nyemission, där syftet bland annat är att etablera sig på den nordamerikanska marknaden.

Byggbranschen är en av de minst digitaliserade branscherna i världen*. Produktivitetsutvecklingen har under lång tid varit sämre än andra industrier och ekonomin i stort. Den låga produktiviteten har drivit upp kostnaderna vid nybyggen och lösningen är inte fler byggjobbare utan en effektivisering av byggprocessen.

“Vår utgångspunkt har inte varit att lösa ett specifikt problem eftersom våra kunder är så pass olika varandra. Vi ville istället bygga en flexibel lösning som ökar produktiviteten.”, säger Brendan O’Riordan, CEO för Zutec.

Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster främst med inriktning mot företag inom bygg- och fastighetssektorn. Bolagets produkter hjälper kunderna att öka sin produktivitet och kostnadseffektivitet. Den huvudsakliga produkten är dess plattform, vilken kan beskrivas som en molnbaserad databas. Till plattformen kan flera av bolagets moduler kopplas för att utöka funktionaliteten efter kundens behov.

Zutec erbjuder flera relaterade verktyg: on-site-appen Zutec Resolution används i exempelvis smartphones eller surfplattor och möjliggör uppsamling av data. Zutec Elevation används för att granska, dela och kommentera ritningar mellan berörda parter. Zutecs QR-läsare ger åtkomst till information från databasen, medan Zutecs 3D-verktyg (BIM) tillåter åtkomst till databerikade 3D-modeller.

”Det innebär att alla kunder har sin egen version av Zutec. Med hjälp av våra verktyg kan användaren hantera all nödvändig information –– från uppförandet av byggnaden och fram till demolering”, säger Brendan O’Riordan.

Zutec är för närvarande verksamt i sex regioner: Irland, Storbritannien, Mellanöstern, Nordamerika, Östasien med Hongkong samt Australien. Bolaget har funnits sedan 1999 och är ett etablerat namn inom stora prestigeprojekt. Deras produkter har använts på projekt som The Shard och Wembley Stadium i London, flygplatsen och hamnen i Doha, Quatar för att nämna några få och de har precis blivit utnämnda som leverantör i det prestigefulla renoveringsprojektet av Big Ben.

Zutecs försäljning växte med över 50 % 2016/17 med god lönsamhet. Redan vid halvårsskiftet hade bolaget en uppskattad kontrakterad försäljning på över 30 miljoner kronor för innevarande räkenskapsår. Detta tyder på att tillväxten fortsätter med oförminskad styrka.

För att expandera ytterligare kommer Zutec, som första irländska bolag, att noteras på Nasdaq First North. I samband med det kommer bolaget att genomföra en nyemission med målsättningen att ta in 50 miljoner kronor och därmed tillföra ytterligare expansionskapital:

“Det bästa tillfället att ta in kapital är när du redan har kapital. Vi växer idag snabbt och har kapital för att expandera. Nyemissionen kommer att hjälpa oss att skala upp vår nuvarande verksamhet ännu snabbare. De marknader som vi finns på har betydande tillväxtpotential och att vi är närvarande på Nasdaq ger oss ytterligare tyngd. Noteringen i Sverige öppnar för en expansion även i den här regionen, det är den bakomliggande logiken”, förklarar Brendan O’Riordan.

Expansionskapitalet kommer att användas för nyckelrekryteringar, marknadsaktiviteter och säljaktiviteter på både etablerade och expanderande marknader som Nordamerika och Skandinavien.

“Det finns företag inom vår nisch med en omsättning på över 100 miljoner dollar årligen – det är möjligheterna vi ser framför oss när vi nu expanderar”, avslutar Brendan O’Riordan.

*Läs mer i McKinseys rapport “The digital future of construction”, McKinsey & Company October 2016.

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet består av som högst 2 083 334 nyemitterade aktier i Zutec Holding AB (publ). Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands.

Priset per aktie i Erbjudandet är 24 SEK. Inget courtage utgår. Minsta teckning ska uppgå till 250 aktier motsvarande 6 000 SEK.

Teckningsperiod: 20 februari – 5 mars
Aktier kan tecknas via Hagberg & Aneborn: www.hagberganeborn.se
Läs mer om bolaget på: www.zutec.com

Zutec Holding AB

Zutec är ett irländskt mjukvarubolag som nischar sig mot den bygg- och fastighetssektorn, bland annat för att koordinera stora byggprojekt och processer, samt dela data och dokument.