NGM börjar erbjuda bolag gratis notering på NGM Pepmarket

NGM meddelade idag att de börjar erbjuda bolag gratis notering på NGM Pepmarket, listan för mindre företag där handeln koncentreras till en dag i veckan.

NGM Pepmarket är en lista som NGM lanserade tillsammans med Pepins i oktober 2021 där Pepins-bolaget Spiltan Investment blev första bolag att notera sig. Pepmarket skiljer sig från andra marknadsplatser och listor genom att koncentrera handeln till en dag i veckan, detta med tanken att likviditeten blir bättre för små bolag om handeln samlas på en dag i stället för att spridas ut.

Hittills har Pepmarket inte varit någon större framgång, det är bara Splitan Investment som är noterat på listan. Sedan lanseringen så har Pepins kraftigt skalat ner sin verksamhet och blivit sålt till Navian Tech. Flera av bolagen på Pepins, samt även delar av Pepins egna tillgångar, har i stället noterats på Spotlight. Dagens pressmeddelande från NGM nämner inte Pepins, så det får nog ses som att NGM nu gör något eget av listan.

Den stora nyheten idag är att NGM nu tillsvidare erbjuder gratis notering på NGM Pepmarket till bolag. Det är dock bara den inledande noteringsavgiften som tagits bort, månadsavgiften måste fortfarande betalas. Kvar är dock även intäktsdelningen, där ett noterat bolag får del av NGMs handelsintäkter i aktien.

”Vi för en kontinuerlig dialog med våra kunder och partners. Vi vet att många tillväxtbolag har det tufft just nu och utvärderar sina kostnader och är därför glada över att kunna stödja dem under dessa utmanande tider. Vi välkomnar alla tillväxtbolag som vill dra nytta av vårt nya erbjudande på NGM Pepmarket”, säger Anders Isakson, vice VD på Nordic Growth Market.

Enkelt att senare flytta till NGM Nordic SME


Det är samma noteringskrav för Pepmarket som för NGM Nordic SME, dvs NGMs vanliga marknadsplats med handel fem dagar i veckan, vilket innebär att när ett bolag känner sig redo att ta steget så är processen smidig.