MTG är nu ett renodlat mobilspelsföretag

MTG meddelade idag att de framgångsrikt slutfört avyttringen av ESL Gaming till Savvy Gaming Group och att MTG därför nu är ett renodlat mobilspelsföretag med en aktiv förvärvsstrategi.

MTG kommer nu att fortsätta sin resa som en snabbt växande internationell koncern med en diversifierad mobilspelsportfölj som täcker en bred rad populära spelgenrer. Koncernen förväntas generera en nettolikvid som uppgår till totalt 875 miljoner amerikanska dollar (motsvarande 8 174 miljoner kronor) från avyttringen och kommer att återföra minst 40 % av beloppet till aktieägare. Återförandet kommer att ske genom ett automatiskt inlösenförfarande samt ett aktieåterköpsprogram. MTG kommer att använda den återstående likviden från avyttringen till att stärka sin position på den globala mobilspelsmarknaden samt till att fortsätta att driva koncernens M&A-strategi.

Läs även: 10 mobilspelsföretag noterade i Sverige

Modern Times Group MTG AB

MTG är inriktade på e-sport och gaming, där gaming har samlats i dotterbolaget MTG Gaming AB.