Mestro-aktien rusar på avvisat uppköpserbjudande

Mestro-aktien rusar närmare 50 procent efter att styrelsen avvisat ett uppköpserbjudande på indikativt 15-17 kronor mer aktie.

Mestro utvecklar och säljer en molnbaserad plattform som hjälper företag att synliggöra, ta kontroll över och minska sin energianvändning. Kundens energidata samlas in, analyseras och visualiseras i realtid.

Företaget noterades på First North i december 2021 till 19 kronor per aktie. Aktien har dock som de flesta tillväxtbolag haft en tråkig utveckling under 2022.

Idag fick dock aktien fart och den är i skrivande stund upp hela 46,7 % till 13,35 kronor. Detta efter att bolaget meddelat att de har avvisat ett indikativt offentligt uppköpserbjudande från en konkurrent där vederlaget indikerades vara 15-17 kronor per aktie, vilket på en fullt utspädd basis värderar Mestro till mellan 139,5 – 158,1 miljoner kronor.

“Styrelsen har enhälligt beslutat sig för att avvisa det Indikativa Budet mot bakgrund av att styrelsen inte anser att det tillräckligt väl återspeglar värdet av Mestro. Av det Indikativa Budet framgår att Budgivaren villkorat ett eventuellt offentligt uppköpserbjudande av att styrelsen för Mestro enhälligt rekommenderar aktieägarna att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet samt andra, för offentliga uppköpserbjudanden, sedvanliga villkor.”


Läs även:

Bud lagt på Paydrive – rekommenderas av styrelsen

Budstrid om Spotlight-bolaget Sensidose

Mestro AB

Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar och säljer en molnbaserad plattform som hjälper företag att synliggöra, ta kontroll över och minska sin energianvändning.