Maskiner, mikroradar, podcasts, fastigheter och lojalitetsprogram noteras

Fem företag som ska notera sina aktier är Ferronordic Machines, Acconeer, Acast, SIG Invest och Awardit.

Ferronordic Machines – Sköter försäljning och distribution av Volvomaskiner över hela Ryssland. Har preferensaktier noterade på First North sedan tidigare, men den 27 oktober noterar bolaget sina stamaktier på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Acconeer – Har utvecklat en strömsnål högprecisions 3D-sensor. Genom tekniken möjliggörs snabba och exakta avståndsmätningar av objekt och miljöer. En av de absolut mest efterlängtade noteringarna som många undrar när den ska bli av. Vi har nu fått information från en pålitlig källa som säger att den tidsplan som nu är aktuell är strax innan jul. Formellt beslut ska tas inom kort. Det verkar som att bolaget väntat något med noteringen för att man först ville få ett skarpt kundavtal på plats.

Acast – Podcastplattformen som fokuserar på att skapa intäkter åt innehållsproducenterna, och numera även producerar ett visst eget innehåll. Det var redan känt att bolaget skulle notera sig men bolaget själva har förnekat det, men nu i veckan bekräftade man det äntligen. Man har inte kommunicerat någon tidsplan, men de två grundarna börjar nu arbeta heltid med processen att notera bolaget på börsens huvudlista. Heltid är möjligt då de samtidigt som noteringsplanen kommunicerades även meddelade att de kliver av sina roller som vd och operativ chef.

SIG Invest – Ett fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Siktar nu på att notera sig. Var tidigare nära en notering genom att gå samman med Acrinova, men den affären avbröts.

Awardit – En ledande operatör av kundklubbar, lojalitetsprogram, säljmotivationsprogram, digitala poängvalutor och poängshoppar. Berättade i somras att de skulle notera sig på First North i månadsskiftet september/oktober. För några dagar sedan berättade bolaget att noteringen ska ske under hösten, vilket således innebär att den ska ske relativt snart.

Läs även: Fem kommande noteringar

Acast AB

Acast är en podcast-plattform med ett stort fokus på att skapa intäkter för skaparna, i form av dynamiska annonser och betalfunktion.