Linkfire ogillas av aktiemarknaden – bolaget avnoterar aktierna

Linkfire noterades på First North för två år sedan och aktiekursen har kraschat. Nu väljer det danska företaget att avnotera aktierna.

Det danska företaget Linkfire noterades på First North Stockholm för två år sedan och aktiekursen har sedan dess kraschat. Nu väljer företaget att avnotera aktierna. Processen inleds och aktierna kommer att handlas i ytterligare några månader i enlighet med hur en avnotering är rekommenderad att ske.

Det sker knappt någon handel i aktierna ändå så det är knappast någon som kommer att sörja avnoteringen.

Linkefire gjorde sin IPO i juni 2021 till 11,20 SEK. I oktober 2022 inledde företaget en riktad emission till 0,4057 DKK, vilket väl säger något om hur aktien mottagits på aktiemarknaden. Den riktade emissionen var uppdelad i två trancher och den andra genomfördes aldrig.

Linkfire A/S

Linkfire tillhandahåller digitala marknadsföringstjänster för musik- och underhållningsindustrin. Erbjudandet består av två lösningar, Linkfire Marketing Platform och Linkfire Discovery Network.