Läkemedel, internethårdvara och digital reklam mot notering

Klaria Pharma, Waystream och AdCityMedia står inför att notera sina aktier. Hansa Medical flyttar till börsen, medan Strålfors ställer in sina planer.

Klaria Pharma – Företaget ska utveckla och kommersialisera innovativa och patenterade produkter med tydliga konkurrensfördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Använder samma drug delivery-film som Karessa och Nicoccino, vilka tidigare noterats på First North. Klaria Pharma börjar handlas på First North nu på onsdag.

Waystream – Utvecklar och säljer avancerade routrar och switchar för fiberbaserade nätverk. Gör just nu en nyemission på 30 Mkr och noterar sig på First North den 12 november.

AdCityMedia – Sveriges största aktör inom reklam på digitala reklamskärmar, både utomhus och inomhus. Noterar sig på First North den 30 november.

Flyttar till börsen

Hansa Medical – Förädlar biomedicinska upptäckter till läkemedelskandidater och till diagnostiska analysmetoder. Handlas på First North, men tar den 2 november steget upp till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Ställer in planerna

Strålfors – I april började det ryktas om att Strålfors skulle börsnoteras. Men nu har ägaren Posten meddelat att de efter en utvärdering bestämt sig för att inte avyttra Strålfors.

Läs fler artiklar om börsnoteringar

Waystream Holding AB

Waystream är en leverantör av accessutrustning för bredbandsinfrastruktur (Fiber-to-the-home, FTTH). Bolaget utvecklar och säljer avancerade routrar och switchar för fiberbaserade nätverk.