Ratos förklarat på 20 minuter

Ratos kontor

Bolagsanalyspodden går på 20 minuter igenom Ratos vilket ger en bra översikt av verksamheten.

Bolagsanalyspodden går på drygt 20 minuter igenom Ratos vilket ger en bra översikt av verksamheten.

Ratos är en svensk koncern med fokus på teknik- och infrastrukturlösningar. Koncernen består idag av tre affärsområden – Construction & Services, Industry och Consumer.

Bolagsanalyspodden går igenom investmentbolaget Ratos.

Ratos AB

Ratos är ett börsnoterat private equity-konglomerat. Affärsidén är att skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda företag och investerings-situationer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag.