Investera i Svenska Aerogels tillväxtresa

Svenska Aerogel tillverkar och marknadsför Quartzene, en ny generation av aerogel som har flera intressanta egenskaper och som dessutom går att producera i stor skala. Ger kunderna möjlighet att utveckla produkter som tidigare inte var möjliga. Vi har ställt några frågor till vd Tor Einar Norbakk med anledning av att bolaget gör en kapitalanskaffning.

Vad gör Svenska Aerogel?

Svenska Aerogel bidrar med sin patenterade nanoteknik till att tillverkande industrier kan utveckla hållbara produkter med nya egenskaper. Quartzene används som tillsats i olika material för att effektivisera – och t o m ge en slutprodukt helt nya egenskaper. Det handlar om effekter som t ex isolering mot värme, kyla, ljud och brand och ofta flera av dessa effekter i en och samma lösning. Genom att tillsätta Quartzene blir slutprodukten effektivare, det går åt mindre material, vikten minskas, plast kan ersättas och i flera led sparas energi.

Hur ser marknaden för aerogel och Quartzene ut?

Marknaden är global och består av industrier i olika segment som vill utveckla nya material med hållbara lösningar. Vi vänder oss till marknader i Europa, Nordamerika och Asien.

Quartzene konkurrerar med andra typer av aerogeler på en starkt växande marknad. Fördelarna för Quartzene och Svenska Aerogel är bl a en innovativ kostnadseffektiv teknik som tillåter industriella volymer, vilket är svårt med traditionella aerogeler. Vi har också hållbarhetsaspekten med att använda kisel för framställningen samt att Quartzene erbjuder kunden flera effekter i en och samma lösning.

Ni har en uppdaterad affärsplan, hur ser den ut?

Vi har den produktionskapacitet och kompetens som krävs för att vara en industriell partner. I vår nya affärsplan Svenska Aerogel 2.0 visas riktningen framåt i kundsegment med höga volymkrav och möjligheter till en snabbare kommersialisering. En del produkter finns redan på marknaden, medan andra kräver ytterligare utvecklingsarbete. Svenska Aerogel är idag experter inte bara på den egna produkten Quartzene utan också på olika applikationer genom de samarbeten vi har med industrier över hela världen. Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter intensifieras och med hög kompetens i bolaget , internationell expertis och värdeskapande distributörer kan vi ge stöd i kundens utvecklingsarbete för att fortsätta vår tillväxtresa.  

Våra kunder är tillverkande industrier som i sina produkter vill ha effektivare isolering mot kyla, värme, akustik och brand. De vill ha lättare och effektivare lösningar för att minska materialförbrukningen, öka utrymmet och säkerheten, ersätta plast – och helst flera av dessa i en och samma lösning. Det är möjligt med Quartzene. Svenska Aeogels teknik anpassas till kundens behov och erbjuder lösningar med det gemensamma syftet att skapa materiallösningar som möter FN:s hållbara mål.

Planen visar ett tydligt fokus på kunder inom kundsegmenten Transport, Processindustri, Massa- och pappersindustri och Fastighets- och byggindustri. Inom dessa segment skapar vi störst värde för kunden och vi ser en snabbare väg till kommersialisering.

TRANSPORT

PROCESSINDUSTRI

MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRI

FASTIGHETS- OCH BYGGINDUSTRI 

Försäljningen drivs genom egen direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom distributörer i industrialiserade delar av världen.

Bolagets produktportfölj utvecklas kontinuerligt i olika utvecklingsprojekt. De är antingen externfinansierade via partners eller drivs i egen regi tillsammans med kunder inom valda segment. I projekten ser Svenska Aerogel möjligheten att bevisa nyttan med Quartzene för att tillverkaren i nästa steg lanserar en ny produkt.

Vi har byggt en ny fabrik. En investering som var nödvändig för att placera oss som industriell partner och säkerställa att vi har den kapacitet som krävs. Fabriken utvecklas vidare för kundanpassad teknik och receptoptimering. Intresset för vårt modulkoncept är stort och vi förbereder oss för export av produktionsmoduler till kund alternativt kundtäta områden.

Fabriken i Gävle är den första i sitt slag i världen för tillverkning av Quartzene. Master Pilot Plant var färdig i december 2019, en processindustri med kapacitet att tillverka 225 ton Quartzene per år (beroende på typ av material). Anläggningen är idag CE-märkt och godkänd i alla instanser för att producera upp till 1000 ton Quartzene per år. Svenska Aerogel bidrar till en hållbar framtid genom att använda naturliga resurser – kisel, vatten och energi i en unik tillverkningsprocess. Produktionen är designad i MODULER. Det gör det möjligt att sätta upp anpassad produktion hos kund eller i kundtäta områden. Det minskar avtrycket på miljön med färre transporter och ökar effektiviteten hos kund.  

Ni gör nu en emission på 24,3 miljoner kronor, vad ska kapitalet användas till?

Bolaget fortsätter att växa i många avseenden och behöver stärka finansieringen för att med full kraft nå det genombrott på marknaden som förutses.

Några produkter med Quartzene har nått marknaden och vissa är nära, medan andra kräver ytterligare stöd. På grund av den pågående pandemin har kommersialiseringen av Quartzene försenats i förhållande till bolagets tidigare bedömning. Svenska Aerogel utökar nu insatserna med att erbjuda support med omfattande applikationskunskap och teknisk kompetens i nytt internationellt team riktat direkt till kund. Stöd till kunder, försäljning, marknadsföring är de viktigaste aktiviteterna framåt.

Avslutningsvis, något du vill säga till dem som funderar på att investera i Svenska Aerogel?

Vill du vara med i omställningen till hållbara lösningar? Världen står inför stora utmaningar för att spara energi och minska avtryck på miljön. Effekten av att ersätta och förbättra material i applikationer som innehåller Quartzene levererar på FN:s och andra organisationers miljömål. Beslutsfattare inom näringslivet har förstått betydelsen, ser konkurrensfördelarna och därmed långsiktig hållbar lönsamhet. För att lyckas behövs nya material och produkter och Svenska Aerogel bidrar med lösningar. Att investera i hållbarhet är idag självklart för många och vi ser en stor tillväxtpotential inom våra kundsegment.

Svenska Aerogel är en kvalificerad industriell partner med stora affärsmöjligheter i snabbt växande marknader. Vi ska skapa värde för våra kunder och Quartzene är en hållbar lösning som tillvaratar jordens resurser för att i slutändan skydda oss och vår miljö. Svenska Aerogels tillväxtresa fortsätter med kraft och framtidstro.

Följ med på resan – Vi har ju bara skrapat på ytan! 

Svenska Aerogel AB

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar material baserat på aerogel.