Intervju med Maxkompetens VD inför noteringen

Intervju med VD för Maxkompetens, ett bemanningsföretag som just nu gör en nyemission inför sin notering på First North.

Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Företaget gör tom den 13 november en nyemission på 20 miljoner kronor inför sin notering på First North den 23 november.

Nedan är en kort intervju med VD Ronny Siggelin som berättar om företaget, nyemissionen och varför man noterar sig.

Maxkompetens Sverige AB

Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa.