Idun Industriers noteringserbjudande får en teckna-rekommendation av Affärsvärlden

Idun Industrier gör en IPO på First North, erbjudandet får en teckna-rekommendation av Affärsvärldens analytiker. Även Börsveckan och Dagens Indusri är positiva.

Idun är en bolagsgrupp som långsiktigt utvecklar och förvaltar svenska industriföretag. Bolaget gör just nu en noteringsemission på 219 Mkr och noterar sig sedan på First North den 25 mars.

Inför erbjudandet har Alcur Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, Handelsbanken Fonder och Investment AB Spiltan åtagit sig att teckna aktier till ett värde om cirka 130 Mkr. Därutöver har tre av Iduns huvudägare, Adam Samuelsson, Luliem Capital AB och Ulf Rosberg åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett värde om cirka 33 Mkr. Men vad säger analytikerna?

Affärsvärlden – Teckna

Affärsvärldens analytiker ger en teckna-rekommendation till erbjudandet.

”Risken är att ledningen faktiskt inte lyckas undgå de särskilda risker som småbolag ofta för med sig. Det är inte svårt att se risker i enskilda innehav för den som har den skeptiska läggningen. Men historiken är bra och i våra ögon säljs aktien ut till ett attraktivt pris. Rådet blir att teckna Idun”

Börsveckan – Teckna

Börsveckan ger en teckna-rekommendatio till Indu Industriers erbjudande och anser att ett rimligt värde är 115-120 kr.

Dagens Industri – Teckna

Dagens Industri ger en tydlig teckna-rekommendation till Idun Industrier.

”Värderingen framstår anspråkslös i det förvärvsdrivna konglomeratet Idun Industrier AB, som bjuder på en sällsynt intressegemenskap mellan befintliga och tillkommande ägare.”


Läs även:

RugVista-noteringen får en teckna-rekommendation av analytiker

Fem köpvärda aktier enligt Börsveckan

Affärsvärlden avråder från Embellence Group-noteringen

Idun Industrier AB

Idun är en bolagsgrupp som långsiktigt utvecklar och förvaltar svenska industriföretag.