Hur börsen kommer att utvecklas år 2014

Den stora frågan många investerare ställer sig är hur börsen kommer att utvecklas under 2014. Två förvaltare går fråga för fråga igenom marknaden.

Det är EFN som har bjudit in Anette Dahlberg från Sjunde AP-fonden och Gustaf Sjögren från fondbolaget Norron. Båda arbetar i sin förvaltning med att ta intressanta positioner för att optimera avkastningen.

Så går börsen 2014

Läs även: Fem aktier med hög direktavkastning år 2014