Hälsosensor, läkemedelsutveckling och investmentbolag gör nyemissioner

Raytelligence, Sprint Bioscience och GOKAP Invest gör just nu nyemissioner. Sprint Bioscience är noterat medan de andra två har planer på en notering längre fram.

Raytelligence – Erbjuder en sensor och en tjänst för att monitorera bl a hjärtslag, kroppsposition och rörelse. Riktar sig till hälsovårdssektorn, men ser även stor potential inom industriella applikationer. Gör just nu en nyemission på 5 Mkr. Bolaget är ännu onoterat, men har siktet inställt på First North under fjärde kvartalet.

Sprint Bioscience – Har som mål att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience driver utveckling av flera läkemedelskandidater parallellt och har starkt fokus på tidig kommersialisering. Noterat på First North och gör just nu en nyemission på 37,9 Mkr med sista teckningsdag den 1 mars. Uppdatering: Teckningsperioden förlängd till 6 mars då det tillkommit ny information, bolaget har erhållit en delmålsbetalning å 2 MUSD.

GOKAP Invest – Investerar i innovativa start-ups för ett ökat aktieägarvärde och för att bidra till den västsvenska regionens framtid. Bolaget har grundats av och arbetar med ett antal välkända personer och organisationer. Gör just nu en nyemission på 15 Mkr och har siktet inställt på att notera sig inom 2-3 år. Efter denna emission vill man ta in ytterligare 35 Mkr, för att sedan ta in mer kapital längre fram.

Läs även: Sensorer, spel, solenergi, medicinsk behandling och magasinapp mot notering

GOKAP Invest AB

GOKAP investerar i innovativa start-ups för ett ökat aktieägarvärde och för att bidra till den västsvenska regionens framtid.