Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

2 december 2018

Gigabithastighet till 20% av kostnaden för fiber – Möjlighet att teckna aktier i InCoax Networks AB

Gigabithastighet till 20% av kostnaden för fiber – Möjlighet att teckna aktier i InCoax Networks AB


Fibernätet byggs ut i takt med att konsumenter efterfrågar snabbare internetförbindelser. Problemet är att det är både dyrt och omständigt att bygga ut fibernäten från anslutningspunkterna i gatan eller källaren till respektive lägenhet. Incoax innovativa teknik som med hjälp av en ny standard löser just detta, är nu redo för marknaden.


Fibernäten byggs ut i snabbt tempo runt om i världen – men den sista anslutningen mot användarna i flerfamiljshus sker oftast via byggnadens befintliga kopparledningar avsedda för telefoni eller kabel-TV-nät.

– Teknologin i kopparnätet behöver bli mer och mer komplex för att kunna hantera hastighetstillväxten och nu börjar man gå i taket för vad som är teknisk möjligt. Detsamma gäller kabel-TV-näten som behöver uppgraderas för att klara av de nya hastigheter som efterfrågas, berättar Håkan Rusk, CMO på Incoax.

Ett alternativ till att använda de befintliga näten är att dra in helt nya kablar i fastigheterna vilket innebär en hög kostnad och stora störningar för de boende – och en negativ miljöpåverkan. Incoax har utvecklat en bredbandsteknologi (In:xtnd™) som istället för kopparnätet använder de befintliga koaxiala TV-kablarna. De klarar en mycket hög bandbredd. Genom en ny teknologi som bygger på standarden MoCA Access™ 2.5 så kan man nu höja kapaciteten i dessa nät till upp till 2.5Gbps, och om några år till 10Gbps.

Peter Carlsson, vd InCoax– För operatören räcker det med att installera vår kontrollenhet i källaren, det tar några timmar, och sedan kan lägenhetsinnehavaren koppla upp sig via det vanliga tv-uttaget. Jämfört med att dra in nya kablar för direkt fiberanslutning ligger vår lösning på ungefär 20 procent av kostnaden, berättar Peter Carlsson, vd för Incoax.

Incoax teknik har resulterat i 10 godkända patent och ytterligare 18 patentansökningar. Flera pilotprojekt har inletts och leveranser ska påbörjas under första kvartalet 2019.

– Marknaden för våra produkter är mycket stor. Vår teknologi fyller ett tomrum där existerande lösningar inte når av kostnads- eller teknikskäl. Vi jobbar med en mängd olika aktörer och operatörer både med att utveckla teknologin genom vårt aktiva deltagande i standardiseringsorgan som MoCA® och  Broadband Forum (BBF)  men också produkter och affärsmodeller som möter marknadens krav på enkla och lättanvända system. Ytterligare ett område med stor potential för oss är hospitality, hotell och liknande som äger egna nät där man i högre grad vill köpa kompletta system som är lätta att underhålla, berättar Håkan Rusk.

Nyligen valde Incoax att genomföra en kapitalisering om totalt 25 miljoner kronor genom en riktad företrädesemission inför listning. Bolaget är planerat att upptas på Nasdaq First North med preliminär första handelsdag den 20 december och genomför i samband med denna även en emission på 24 miljoner kronor, där 12 miljoner kronor redan säkrats genom teckningsförbindelser.

– Det är kapital som används för att vi ska komma ut på marknaden, men även för att vidareutveckla vår lösning främst gällande mjukvara så att vår lösning blir relevant för en ännu större del av marknaden, säger Peter Carlsson.

Bolagets teknik ligger rätt i tiden, inte minst med tanke på hur 5G kommer att påverka samhället inom några år. Kundernas krav på snabba uppkopplingar kommer då att i lika hög grad påverka våra hemmanätverk.

– Jag får ofta frågan om vi ser 5G som ett hot. Så är det inte, det är snarare en jättemöjlighet för oss eftersom det kommer att skynda på utvecklingen av snabba uppkopplingar i lägenheter, som vi kan möta med In:xtnd™ , avslutar Peter Carlsson.

 

FAKTA

  • MoCA Access™ 2.5 standarden stödjer idag 2.5Gbps för nedladdning och upp till 2.0Gbps för uppladdning.
  • In:xtnd™ produktlinjen omfattar kontrollenheter för fiber till koax-konvertering, modem för installation i lägenheter och anslutning till TV eller WiFi routrar.
  • Genom en molntjänst kan samtliga kontrollenheter och modem övervakas och styras via Internet vilket minimerar störningen hos lägenhetsinnehavarna och kostnaden för att underhålla utrustningen.

InCoax emission

Av: Redaktionen Nyemissioner.se

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

LIDDS, har utvecklat den patenterade drug delivery-teknologin NanoZolid

LIDDS, har utvecklat den patenterade drug delivery-teknologin NanoZolid

LIDDS är ett läkemedelsbolag som utvecklat den patenterade drug delivery-teknologin NanoZolid. Vd Monica Wallter presenterar verksamheten i samband med en företrädesemission.

Följ oss