Game Chest Group växer med spelabonnemang

Game Chest Group säljer och distribuerar pc-spel online via abonnemang på förmånliga paket. Målet är att nå 10 000 abonnenter under detta år och 100 000 år 2020.

Game Chest Group noterar sig på Spotlight den 9 januari och vi har därför ställt några frågor till vd Jesper Nord.

Vad gör Game Chest Group?

GCG driver en digital distributionskanal för abonnemang av dataspel sedan 2015 där spelen distribueras genom bl.a. våra IT-plattformar gamethrill.io samt ucrate.io. Fördelen med Game Chests produkter är att kunden får ett stort antal spel till ett lågt pris och kan själva installera spelen på sin dator med digitala nycklar som ges ut i abonnemanget. Spelandet sker då inte över en molntjänst utan direkt på kundens dator, alternativt vid multi-playerspel över en server som drivs av spelleverantören.

Vad har ni för mål för 2019 och på längre sikt?

Under 2018 inledde vi en omfattande omstrukturering av GCG:s affärsmodell och ledning, på bekostnad av marknadsföring och kundbearbetning, för att på lång sikt erbjuda en bättre tjänst. Detta medförde att bolaget under perioden minskade antalet kunder, så vårt mål för 2019 är att nå över 10 000 abonnenter och för 2020 nå över 100 000 abonnenter.

Game Chest Group noteras utan att samtidigt ta in kapital, vad är syftet med noteringen?

Syftet med noteringen av GCG:s aktie är att underlätta finansiering av förvärv samt att öka synligheten gentemot våra partner och kunder. Vidare har bolaget gott finansiellt stöd från bolagets huvudägare.

Vilka är era konkurrenter?

GCG har stora och framgångsrika konkurrenter såsom Humble Bundle och Utomik. Dessa driver vår nisch inom dataspelsbranschen framåt och vi sporras och hämtar dagligen inspiration från dessa bolag för att kontinuerligt erbjuda våra kunder en bättre upplevelse.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Game Chest?

Vi har i dagsläget en etablerad distributionsplattform som är skalbar och säljer redan idag abonnemang globalt. Vi befinner oss i en global industri som växer enormt fort och vi har som som förhoppning att ta en del av denna marknad.

Game Chest Group AB

Game Chest Group har köpt Ubercrate Ltd som driver en digital distributionstjänst för dataspel. Game Chest group AB hette tidigare A IT-Solutions II AB.