Fyra bolag mot notering och två listbyten

Nordic Cinema Group, VibroSense Dynamics, MDS och Savo-Solar närmar sig aktiemarknaden. Wise Group och AQ ska flytta till börsen.

Nordic Cinema Group – Ägarna Ratos och Bonnier har anlitat Nordea och SEB för att sälja biografkedjan, där en notering på Stockholmsbörsen av bedömare anses vara det mest troliga alternativet.

VibroSense Dynamics – Har ett system för känseldiagnostik på händer och fingrar för att upptäcka vibrationsskador, vilket även ska utvecklas för fötter. Vi kan meddela att företaget gör en nyemission under mars och sedan listar sig på Aktietorget.

MDS Moretime Digital Solutions – Moretime Professional Services som är noterat på Aktietorget knoppar av och särnoterar MDS, ett teknik- och tjänstebolag som utvecklar en automatiserad bokföringstjänst. Företaget får ett nytt namn i samband med detta.

Savo-Solar – Det finska solenergi-företaget meddelade redan i november att de planerade att lista sig på First North i Stockholm och nu är datumet satt till den 2 april. Innan det gör företaget en nyemission på 40-50 Mkr.

…och två som flyttar till börsen

Wise Group – Rekryterings- och bemanningsbolaget är sedan länge listat på First North. Men bolaget har nu meddelat att de mot slutet av detta år planerar att ansöka om en notering på Nasdaq Stockholms huvudlista.

AQ Group – Industriföretaget på Aktietorget börjar närma sig en värdering på 2 miljarder kronor och planerar sedan tidigare en flytt till Stockholmsbörsen. Ett byte av finanschef har dock försenat planerna, men senare under 2015 ska en flytt kunna vara genomförd.

Läs om fler börsnoteringar

Nordic Cinema Group AB

Nordic Cinema Group är Nordens största biografkoncern med 65 helägda biografer med 436 salonger och cirka 64 000 platser i sex länder – Sverige, Finland, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Därutöver är Nordic Cinema Group delägare i ytterligare 43 biografer. Flera starka lokala varumärken ingår i koncernen: SF Bio, SF Kino, Finnkino och Forum Cinemas.