Företag under förändring ger köpvärd aktie

SCA säljer sin förpackningsverksamhet för 1,7 miljarder euro och fler affärer är sannolikt på gång. Lönsamheten väntas bli både högre och stabilare. Aktien får en köprekommendation i en färsk analys.

SCA utvecklar, producerar och marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar, tryckpapper och sågade trävaror och säljer produkterna i fler än 100 länder. Under 2010 omsatte företaget 107 miljarder SEK och hade cirka 45 000 anställda.

SCA undergår dock just nu stora förändringar. Under januari 2012 meddelade företaget att man säljer sin förpackningsverksamhet för 1,7 miljarder euro, något som uppskattas av Affärsvärldens analytiker i en analys den 8 februari 2012.

Det kan dock komma att hända mer än så. På marknaden spekuleras det om att SCA även kommer att göra sig av med sin skogs- och pappersverksamhet. Antingen genom en avknoppning eller någon form av affär med Holmen

Tidningen spår att när det förpackningsverksamheten nu snart är borta så kan företagets lönsamhet komma att bli både högre och stabilare. Vidare tror man att p/e-talet kan röra sig mot Kimberly-Clarks höjder och att aktien inom något år kan ha tagit sig över 130-kronorsnivån, vilket kan jämföras med dagens 113,60 kr.

SCA Skogsprodukter

SCA Skogsprodukter kommer bestå av SCAs två divisioner skogsindustri och skogsinnehav.