Fem företag som ska notera sig under 2017

Fem företag som planerar att notera sina aktier under 2017 är Zound Industries, IRS Immune System Regulation, Annexin Pharmaceuticals, iApotek och Mionix.

Zound Industries – Utvecklar, designar, tillverkar och säljer moderiktiga hörlurar. Har länge varit aktuella för en börsnotering och enligt senaste uppgiften så ska den bli av under första kvartalet 2017. Inte av större betydelse men i veckan kom uppgiften att Paradox Interactives VDs nya riskkapitalbolag Kichi Invest har köpte aktier i Zound. Det ska tilläggas att Paradox-VDn Fredrik Wester har lagt in 100 Mkr i Kichi Invest, men att verksamheten operativt drivs av Oscar Ingdahl.

ISR Immune System Regulation – Ett forskningsbolag inom immunterapi fokuserat på virussjukdomar. Ska notera sig på First North under första kvartalet 2017.

Annexin Pharmaceuticals – Ett bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingsmetoder för inflammatoriska hjärt- och kärlsjukdomar. Gjorde en nyemission under november och planerar att göra en större spridningsemission och notera sig under 2017.

iApotek – Ett onlineapotek för både receptfria och receptbelagda läkemedel. I bolaget ingår även Shaveit som säljer rakhyvlar via abonnemang online. Ska notera sig på någon av de mindre marknadsplatserna under första kvartalet 2017.

Mionix – Utvecklar och säljer hårdvara för spel. Bland produkterna finns datormöss, tangentbord, headset och musmattor. Har siktet inställt på att notera sig under 2017. I slutet av december 2016 rapporterades att Kichi Invest investerat i företaget.

Läs även: Tio företag som ska notera sig

iApotek Int AB

iApotek är ett onlineapotek för receptfria läkemedel, niktotinläkemedel och kosmetikprodukter. I bolaget ingår även Shave It som säljer rakhyvlar via abonnemang online.