FED och USD ger tillväxtmarknaderna huvudvärk

CMC Markets analytiker Kristofer Berggren ger oss en översyn på hur FED ställer till med problem för världens tillväxtmarknader, s.k. ”Emerging Markets”.

Vill du lära dig mer kan du lyssna på CMC Markets finanspod ”Björnfällan” avsnitt 46 där de pratar mer om ”Frontier Markets, de nya tillväxtmarknaderna”.

Det är få som missat att räntorna börjat stiga i USA och att den amerikanska dollarn (USD) stärkts kraftigt mot en mängd valutor. De så kallade tillväxtmarknaderna (Emerging Markets) har en relativt stor exponering mot USD och den amerikanska räntan på grund av att de har skulder i USD. Problemet som uppstår när ett land har stora skulder i en valuta och en ränta som landet inte kontrollerar är att de blir extra känsliga för förändring i dessa. Om USD stiger i värde relativt den inhemska valutan så växer också växer skulden. Om räntan i USA stiger så ökar kostnaden för skulden i USD. Kombinerar man dessa två blir det en svårhanterlig cocktail. Bilden nedan visar de tillväxtmarknader som haft den största tillväxten de senaste åren av skuld i USD i relation till BNP. Man har alltså ökat skulden i ett klimat där räntorna sjunkit eller legat på historiskt låga nivåer.

Skuld i USD i relation till BNP

Öppna ett kostnadsfritt konto hos CMC Markets och börja handla valutor idag

Tittar man på tillväxtmarknaderna som grupp så ser man en stadigt ökande skuld i USD och framförallt står USD för majoriteten av de skulder som länderna har i utländsk valuta. En stor del av skulderna består av obligationer och när dessa förfaller behöver majoriteten rullas över till nya obligationer eftersom landet som innehar obligationen är beroende av fortsatt finansiering. Som bilden nedan visar är det en stor del av obligationerna som förfaller de närmaste åren. De som förfaller kommer att refinansieras i ett klimat med förväntat högre räntor. Detta leder till att skulden blir dyrare d.v.s räntan på skulden stiger.

Skulder

Betyder det att tillväxtmarknader inte längre är intressant för investerare? Nej, självklart inte. Det är dock viktigt att vara medveten om problemet. Framförallt för de som väljer att investera i specifika länder framför tillväxtmarknader som grupp. Bilden nedan visar en mer detaljerad bild av hur exponeringen ser ut i olika länder.

Sektorer

En annan faktor som kan bli problematiskt för denna grupp är FEDs nedmontering av sin balansräkning. Detta då det påverkar utbudet av USD i det finansiella systemet negativt. Lägg till Trumps skattesänkning som kommer att finansieras med nya obligationer som i sin tur kräver USD. Vad händer om det blir brist på USD och tillväxtmarknaderna är beroende av att finansiera sig i USD? Vi är inte där än, men trenden i utbudet av USD sedan FED valde att kliva åt sidan är tydlig och fortsätter den kan det bli ett allvarligt problem.

Likviditet

Riskinformation
Investeringar i CFD:er kan utvecklas såväl positivt som negativt, eventuell förlust kan i vissa fall överstiga insatt kapital.