Ett svenskt och ett danskt företag är bra att köpa skriver Börsveckan

Börsveckan har denna gång analyserat åtta företag och slutsatsen är att två av aktierna är bra att köpa.

Köp

  • Note
  • ChemoMetec

Avvakta

  • Profilgruppen
  • BPC Instruments
  • Nibe
  • Paxman
  • Raysearch

Ingen rekommendation

  • Zealand Pharma

Läs även: Investerare i MTG får 3 av 4 verksamheter gratis skriver Dagens industri

BPC Instruments AB

BPC Instruments utvecklar och säljer automatiserade, analytiska instrument som möjliggör en effektivare, mer tillförlitlig och högre kvalitet på forskning och analys inom ett brett spektrum av bioteknikindustrier.