EnQuest emitterar obligationer till privatinvesterare

EnQuest, ett bolag i Lundin-sfären, gör en något ovanlig kapitalanskaffning för ett anglosaxiskt oljebolag, de emitterar obligationer till privatinvesterare. Minst 100 miljoner pund vill företaget ha in.

EnQuest är ett olja- och gasföretag som fokuserar på utveckling & produktion och inte på den tidigare prospekteringsfasen. Företaget är en avknoppning från Lundin Petroleum och [u][url=http://nyemissioner.se/planerad-notering/enquest_plc/717]sekundärnoterades på Stockholmsbörsen i april 2010[/url][/u].

EnQuest genomför just nu en kapitalanskaffning i en form som inte hör till vanligheterna, speciellt inte för ett oljebolag i den anglosaxiska delen av världen. Företaget emitterar nämligen obligationer till privatinvesterare, det som på engelska heter retail investors.

Den minsta teckningsposten är 2000 brittiska pund, dvs under 20.000 kr, och sedan i poster om 100 pund. Obligationen löper på 9 år och har en årlig ränta på 5,5 %, som betalas två gånger om året. Obligationerna kommer sedan att handlas på Londonbörsens Order Book for Retail Bonds of the London Stock Exchange (”ORB”). Teckningstiden löper från den 24 januari till 8 februari. Företaget vill ha in minst 100 miljoner pund.

Nedan är en intervju med EnQuest CFO Jonathan Swinney som svarar på frågor om företagets verksamhet, aktuella status och obligationsemissionen.

[youtube]ni6_UT450RM[/youtube]

EnQuest PLC

EnQuest kommer att förvärva brittiska olje- och gasproducerande, utbyggnads- och prospekteringstillgångar av både Lundin Petroleum och Petrofac Limited (Petrofac), ett bolag noterat på Londonbörsen. EnQuest bildades nyligen för detta syfte och kommer att vara ett oberoende olje- och gas produktions- och utbyggnadsbolag vars initiala verksamhet kommer att fokusera på den brittiska kontinentalsockeln (BKS).