En större notering i vår och tre listbytare

Nanoform och Aegirbio noterar sig inom de närmaste veckorna. Nanexa, QP Games och Stenocare byter marknadsplats.

I förra nyhetsbrevet skrev vi om bolaget som ska noteras och byta lista i närtid. Det tog inte lång tid innan ytterligare ett företag meddelade att de ska notera sig under våren. Vidare har vi tre listbytare av klart olika karaktär.

Nanoform – Möjliggör att nanopartiklar kan användas i läkemedel. Har meddelat att de ska göra en IPO och lista sin aktier på First North i både Finland och Sverige under våren. Aktier för omkring 70 MEUR ska erbjudas och ankarinvesterare har åtagit sig att teckna för 45 MEUR. Dessa är dessa är Keel Capital, Fjärde AP-Fonden (AP4), Handelsbanken Fonder AB, några fonder förvaltade av Sp-Fund Management Company Ltd, Mandatum Life Insurance Company Limited (en del av Sampo Group), några fonder förvaltade av OP Fund Management Company Ltd, och Avohoidon Tutkimussäätiö. Detta blir helt klart en av vårens största noteringar.

Aegirbio – Tar fram exakta tester för att hjälpa sjukvården att mer precist dosera biologiska läkemedel. Ägs av LifeAssays och Abreos Biosciences, samt av de investerare som tillkom i januari. Bolaget hade tidigare tänkt lista sig på Spotlight men har nytt i stället valt First North. Tidsplanen att noteringen ska ske under första halvåret kvarstår. Se även video där ledning presenterar verksamheten.

Företag som byter lista

Nanexa – Ett drug delivery-bolag med fokus på den egenutvecklade nanobaserade drug delivery-plattformen PharmaShell. Är sedan 2015 noterat på Spotlight men flyttar den 29 maj till First North.

Ngage Group – Håller på att byta namn till QP Games och består av en samling verksamheter inom it och media. Bolagsskalet har fyllts med så pass mycket ny verksamhet att Spotlight ville att bolaget skulle genomgå en ny noteringsprövning, vilket inte uppskattades av bolagets företrädare som bestämde sig för att låta bli. Avnotering från Spotlight ska ske den 29 maj och bolaget har meddelat att handel på annan handelsplattform inleds den 1 juni. Återstår att se om det är en handelsplattform där handel förekommer eller om fokus är att parkera tillsvidare.

Stenocare – Det danska företaget som erbjuder medicinsk cannabis har haft en del motgångar sedan sin notering på Spotlight. Nu ska företaget göra en nyemission och har i samband med detta valt att flytta sin notering till Danmark. I måndags började aktien handlas på First North Köpenhamn.

Nanoform Finland Oy

Nanoform möjliggör att nanopartiklar kan användas i läkemedel. Nanoform arbetar med läkemedels- och bioteknikföretag globalt för att minska bortfall i kliniska studier och förbättra molekylers formuleringsprestanda genom sin nanoformeringsteknik.