E-handelsföretaget Go North drar i nödbromsen

E-handelsföretaget Go North planerade för en börsnotering till en värdering på över 1 miljard dollar. Nu drar man i nödbromsen.

Det är tuffa tider för Go North, ett e-handelsföretag som förvärvar e-handlare som säljer via Amazon FBA. För ett år sedan var självförtroendet på topp och bolaget siktade på en börsnotering till en värdering på över 1 miljard USD.

Verksamheten har dock inte utvecklats som tänkt. Under sommaren 2023 började bolaget säga upp ett mindre antal anställda samt konsulter. Idag meddelade Go North att verksamheten utvecklats betydligt sämre än förväntat och att man nu vidtar åtgärder. Overhead-kostnaden på 103 Mkr under 2023 ska bli 60-65 Mkr under 2024. Bolaget ska säga upp personal, inte rekrytera några nya, trimma overhead-kostnaderna och omstrukturera ledningen.

Bolaget förväntar sig nu att man kommer att bryta mot kovenanter i en obligation på 550 Mkr. Bolaget har gett Pareto Securities i uppdrag att föra diskussioner med obligationsägarna.

Go North Group AB

Go North förvärvar och skalar upp e-handelsföretag och varumärken som säljer via Amazon FBA.