Diamanter, investeringar och fastigheter mot notering

Diamanter i Afrika, investeringar i aktier på de mindre listorna och fastigheter i Moskva, det är vad tre företag som planerar att notera sig är aktiva inom.

IGE Diamond – IGE Resources AB som är noterat i Norge och som kämpar för sin överlevnad efter att Amarant-sfären tömt bolaget på pengar planerar att samla sina afrikanska tillgångar i IGE Diamond AB och dela ut det till aktieägarna.

Global Financial Group Sweden Small Cap – Ett investeringsbolag som investerar i företag noterade på Nasdaq OMX Small Cap och de mindre listorna gör just nu en nyemission av preferensaktier, vilka planeras att listas på Aktietorget under februari nästa år.

Norrpada – Ett fastighetsbolag som bygger och utvecklar fastigheter i Moskva planerar att notera sig. Ingen specifik tidsplan har angivits, annat än att det ska ske så fort som möjligt under ansvarsfulla former.

Läs även: Tre bolag på väg mot börsen och marknaden

IGE Diamond AB

IGE Diamond är ett prospekteringsföretag med tillgångar i Afrika, med stort fokus på diamanter.