De 10 bästa amerikanska aktierna för 2012

Listan på de tio bästa amerikanska aktierna för år 2012. Tidningen Fortune har sammanställt 10 rekommenderade aktier med stabilitet i fokus.

Det ekonomiska klimatet runt om i världen är turbulent och allt fler investerare flyttar sitt intresse från högst möjliga potential med tillhörande risk, till god potential med låg risk. För 2012 rekommenderar tidningen Fortune därför en portfölj av stora stabila företag med god intjäningsförmåga.

Tidningens analytiker har tagit fram de 10 bästa aktierna i stora stabila amerikanska företag som är mest undervärderade i relation till sin intjäningsförmåga.

– Apple
– Caterpillar
– Enbridge Energy Partners
– Goodyear Tire
– Halliburton
– Intel
– Johnson Controls
– Lockheed Martin
– Microsoft
– Royal Bank of Canada