Cline Scientifics framtid i fara med dåligt intresse för företrädesemission

Dåligt intresse för Cline Scientifics företrädesemission gör att bolaget nu balanserar på undergångens rand.

Cline Scientific genomför en företrädesemission på 9,25 miljoner kronor till en pre-money-värdering på 4,63 miljoner kronor. Emissionen går dock inte vidare bra, den har hittills tecknats till 4 miljoner kronor och det krävs att minst 5,5 miljoner kronor tecknas för att den ska genomföras. Styrelsen har idag förlängt teckningsperioden till den 17 juli i ett försök att få in ytterligare 1,5 miljoner kronor.

Uppdatering: Cline Scientific förlänger igen

Den 18 juli meddelade Cline Scientific att de förlänger teckningstiden till 31 juli. Man uppger att samtal förs med investerare som kan ta teckningsgraden till 5,5 miljoner kronor.

Uppdatering: Miniminivån på 5,5 Mkr har uppnåtts

Den 26 juli meddelade Cline Scientific att miniminivån på 5,5 Mkr för emissionen har uppnåtts. Dvs emission kommer att genomföras.

Cline Scientific AB

Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Clines patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom life science.