BoldArc ger företag interaktiva VR-upplevelser

BoldArc utvecklar interaktiva VR-plattformar som gör att företag kan låta människor uppleva, träna på och testa produkter och tjänster. BoldArc planerar för en notering och vi har därför ställt några frågor till vd Peter Källenfors.

Vad gör BoldArc?

BoldArc utvecklar interaktiva digitala upplevelser och plattformar för människor i syfte att skapa ett positiva möten för våra kunder. Vi möjliggör för människor att uppleva, träna på och testa våra kunders produkter och tjänster, ibland innan de ens har kommit ut på marknaden. BoldArc’s arbetssätt gör att vi gör våra kunders tjänster och produkter mer tillgängliga för fler med en attraktiv prismodell.

Kan du nämna några av era kunder?

Landstinget, ABB, CGM, ett antal avslutade avtal med stora fastighetsbolag samt att vi har några större bolag i slutförhandling om samarbeten.

Vad är fördelen med virtual reality?

Fördelen med VR är att den som använder det kan se, höra och känna alla delar av den interaktiva digitala upplevelsen. Du är där och det här kan vi se på reaktionerna hos de människor som testat våra interaktiva digitala upplevelser. De behandlar de virtuella objekten som om det hade varit riktiga objekt. Det här är extremt värdefullt när det kommer till bland annat virtuell träning, inte bara på hårda fysiska objekt utan också på sociala interaktioner mellan människor. Genom det här så kan VR bygga data, kunskap och nya insikter för människor och organisationer.

Vilka är era styrkor?

Vi har en hög kompetens in house och ett bra nätverk av utvecklare runt oss. Det kombinerat med kvalitén och flexibiliteten i våra interaktiva digitala upplevelser samt plattformar gör att vi obehindrat kan ha en stor variation i våra kunder. BoldArc kan därigenom ha flera olika inkomstkällor och parallella projekt inom olika branscher. Vilket gör att BoldArc som bolag blir stabilare och inte lika påverkat av svängningar inom specifika marknader.

Vilka utmaningar ser du framför dig?

Bolaget har en ljus framtid med en växande kundportfölj. En av våra utmaningar är att skapa en hållbar och flexibel organisation som kan möta en växande orderingång men som även ska kunna anpassas till en lägre arbetsbelastning. Detta är unga företags största utmaningar, men vi tror genom vår erfarenhet på det organisatoriska området att vi i tid fångat denna fråga och hanterat den

Ni gör en nyemission inför er notering, vad ska ni använda kapitalet till?

I första hand ska emissionen vara ett medel till att nå en snabbare tillväxt samt investeringar i ny teknik. Vi kommer även att satsa på sälj- och marknadsaktiviteter – i syfte att på sikt flytta oss utanför Sveriges gränser. I övrigt är det för ett bolag av BoldArcs storlek alltid värdefullt med en trygg bas för att kunna ta fram affärsstrategier och ge medarbetarna en trygg plattform för en framtida arbetsplats och därtill kunna attrahera nya kompetenta personer.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i BoldArc?

Det första jag tänker på är att vi avsiktligt satt en väldigt låg värdering på bolaget och kommer med stor sannolikhet att ganska snabbt kunna skapa hög tillväxt i bolaget med tanke på allt som nu händer hos oss. Alla medarbetare och övriga funktioner runt bolaget är övertygade om att vi är på rätt väg och ser fram emot en spännande resa som präglas av utveckling och tillväxt.

Här kan du läsa mer om BoldArcs notering.

BoldArc AB

BoldArc tillhandahåller stödtjänster till industrin i form av VR-applikationer, VR-visualiseringstjänster för konsumentmarknaden och utbildningsapplikationer i VR riktat till vårdgivare.