Analytiker är positiv till Spotlight Groups IPO

Spotlight Group, som bland annat äger marknadsplatsen Spotlight Stock Market, gör en IPO. Affärsvärlden har gjort en analys och är positiva, vilket även Carlsquare är.

Spotlight Group är en koncern som äger marknadsplatsen Spotlight Stock Market, fondkommissionären Sedermera samt ett antal andra relaterade verksamheter. Nu är det dags för Spotlight Group att notera sig och det gör man självklart på sin egen marknadsplats. 

Spotlight gör en IPO på 10,6 Mkr och den består av befintliga aktier. Aktierna kommer från delägaren Varenne som ska upplösa sin verksamhet. Av detta belopp är 5,5 Mkr tecknat på förhand så det återstår 5,1 Mkr för allmänheten. Priset per aktie är satt till 22,10 kr vilket ger en värdering på 114,3 Mkr. Teckningstiden pågår t.o.m. 8 september och aktien noteras den 15 september. Hur ska då en investerare agera?

Affärsvärlden – Teckna

Affärsvärlden har gjort en analys, men eftersom Spotlight och Affärsvärlden har flera olika relationer med varandra så är tidningen något återhållsam i sin slutsats. Man ger en teckna-rekommendation för investerare som vill äga mikrobolag med låg likviditet, men för “mer typiska investerare” så avstår man att ge en rekommendation.

Letar man sig lite högre upp i analysen så framträder dock en tydlig teckna-rekommendation. Huvudscenario är att Spotlights tillväxt fortsätter att utvecklas sidledes, och det anser Affärsvärlden räcker för att man lätt ska kunna räkna hem priset i erbjudandet. I ett optimistiskt scenario med en tillväxt på 15 % per år kan aktien dubblas. Och i ett pessimistiskt scenario, ja priset i erbjudandet är så pass lågt att nedsidan då inte är vidare stor.

Carlsquare – Teckna

Carlsquare har gjort en analys av Spotlight Group. Då det är en uppdragsanalys har man inte satt en direkt rekommendation, men med tanke på det negativa bear-scenariot har ett motiverat värde 33 kr, dvs över 49 % högre än teckningskursen så kan det inte tolkas som något annat än en teckna-rekommendation.

”Spotlight Group (SPGR, bolaget, gruppen eller koncernen) är en stark aktör på en marknad för handelsplattformar med höga inträdesbarriärer. Gruppen har stärkt sin position via fristående verksamheter som tillhandahåller kompletterande och börsnära rådgivningstjänster. Det ger goda möjligheter till korsförsäljning liksom samordningsfördelar som gynnar både gruppen och kunderna. Trots ett skakigt första halvår 2020 har SPGR växt. Vi tror på fortsatt god tillväxt under de kommande åren till en stigande marginal. I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie till 37,7 kronor.”


Nedan är en inspelrad presentation där Spotlight Group presenterar sin verksamhet och svarar på frågor.

Spotlight Group AB

Spotlight Group är en koncern som äger marknadsplatsen Spotlight Stock Market, fondkommissionären Sedermera samt ett antal andra relaterade verksamheter. Spotlight Group AB hette tidigare ATS Finans Holding AB. ATS Finans Holding AB hette tidigare Kaffelt AB.