Aktien i Lundin-sfärens Lucara Diamond får en neutral rekommendation

Lucara Diamond bryter diamanter

Affärsvärldens analytiker ser en uppsida på 33 procent i Lucara Diamond-aktien, men stannar vid en neutral rekommendation.

Affärsvärlden har gjort en analys på Lundin-sfärens företag Lucara Diamond och den mynnar ut i en neutral rekommendation för aktien. Analytikern ser en uppsida på 33 procent i aktien som idag handlas till strax under 3 kronor.

Lucara Diamond bryter idag diamanter via dagbrott vid Karowegruvan, ett dagbrott som snart tar slut och företaget håller därför på att anlägga en underjordsgruva som kommer förlänga brytningen till i alla fall 2040.

”Här och nu stannar vi vid ett neutralt råd. Det kommer dock att bli intressant att följa vad för lösning för glappet som presenteras under våren”

Lucara Diamond Corporation

Lucara Diamond är ett diamantbolag i Lundin-sfären med tillgångar i Botswana och Lesotho i södra Afrika.