7 kommande noteringar under hösten och 2017

Sju företag som ska notera sig under hösten 2016 och 2017 är CloudRepublic, Ripasso Energy, Aino Health, Freedesk, Inuheat, Samhällsbyggnadsbolaget och Gasporox.

CloudRepublic – Hjälper företag uppnå sin digitala potential, med metoder, jämförelser och konkreta tjänster som kan omvandla företag. Noterar sig på någon av MTF-listorna under fjärde kvartalet 2016 eller första kvartalet 2017. Genomför nu en nyemission, information publiceras dock inte publikt.

Ripasso Energy – Har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor som möjliggör elproduktion dygnet runt med hjälp av solen, då den är tillgänglig, kombinerat med ett stort urval av bränslen vid mörker eller moln. Noterar sig på NGM Nordic-MTF under hösten 2016.

Aino Health – Har utvecklat en process som utgör ett verktyg för att hantera hälsa och reducera sjukskrivningar för företag med minst 100 anställda. Noterar sig på First North under hösten 2016.

Freedesk – Erbjuder ett bord som är enkelt att höja och sänka, bland annat för att kunna stå och arbeta. Ska notera sig på Aktietorget under 2017.

Inuheat – Forskar, utvecklar och säljer kompletta system för aktiv uppvärmning av kläder. Noterar sig på First North under 2017.

Samhällsbyggnadsbolaget – Äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige. Ilija Batljan är tillbaka i stor skala. Ska notera inom 12 månader, ska äga fastigheter för 20 miljarder kronor inom fyra år.

Gasporox – Utvecklar och kommersialiserar laserspektroskopi, som möjliggör förpackningsmätningar inom bl a livsmedel. Noterar sig på First North under hösten 2016.

Läs även: Drug delivery-företag noterar sig

Curira AB

Curira bedrev tidigare vård och omsorg. Curira AB hette tidigare CR Ventures AB. CR Ventures AB hette tidigare CloudRepublic AB.