2023 var ett tufft år för unga investerares favoritaktier

Tradingskärm

2023 var ett tufft år för unga personers favoritaktier, där unga definieras som 21-30 år. Fyra av de fem mest populära innehaven tappade i värde under året.

Det var ett tufft år för unga personers favoritaktier under 2023, där unga definieras som 21-30 år. Fyra av de fem mest populära innehaven tappade i värde under året. Euroclear har tagit fram statistik.

Värdeförändring i 21-30-åringarnas tio favoritbolag 2023 

  1. MGI -39% 
  2. Plejd -19% 
  3. Evolution +18% 
  4. SBB -71% 
  5. Neobo Fastigheter -19% 
  6. Synact pharma -89% 
  7. Fortnox +25% 
  8. Embracer -45% 
  9. Paradox Interactive +6% 
  10. Spiltan -2% 

Unga har framför allt sålt sitt innehav i Neobo Fastigheter (-24 000 aktieägare) och SBB (-10 000 aktieägare). Neobo Fastigheter var en avknoppning vilket brukar leda till att många säljer.

Kraftig tillväxt av unga aktieägare över längre tid

2013 var antalet aktieägare i åldersgruppen 21-30 cirka 131 000 personer. Fram till 2021 växte gruppen till 321 000 personer, för att därefter vända neråt och 2023 bestod gruppen av cirka 302 000 personer.