Nyemission i

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Ej tillgängligt

H&D Wireless gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Erbjuder wifi-lösningar med ultralåg strömförbrukning, liten storlek och låg kostnad. Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB hette tidigare Atarom AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. För varje en (1) innehavd A- respektive B-aktie erhålls en (1) teckningsrätt av samma serie. En (1) teckningsrätt ger härvid rätt att teckna en (1) ny aktie av motsvarande aktieserie

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolagets VD och styrelseledamot Pär Bergsten har, genom sitt ägarbolag H&D Ventures AB, åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel, totalt cirka 0,3 MSEK, motsvarande cirka 3 procent av Företrädesemissionen. Utöver detta har Bolagets befintliga långivare lämnat toppgarantiåtaganden med sedvanliga villkor vilka uppgår till 5 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av Företrädesemissionen. Eventuellt utnyttjande av dessa toppgarantiåtaganden kommer att till fullo kvittas mot befintliga lån. För garantiåtaganden utgår en garantiersättning uppgående till tjugotvå komma fem (22,5) procent av det garanterade beloppet, vilken erläggs genom kvittning mot B-aktier till samma villkor som i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 61 procent av sedvanliga icke säkerställda garantiåtaganden och teckningsförbindelser.

Uppdatering: H&D Wireless företrädesemission tecknades till 39 % med stöd av teckningsrätter (A-aktier) och 3 % utan (B-aktier). 58 % får tecknas av garanter. Dvs totalt 100 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

H&D Wireless ansöker om företagsrekonstruktion

H&D Wireless meddelade denna eftermiddag att de har beslutat att upprätta en kontrollbalansräkning och ansöka om företagsrekonstruktion. Budgivaren på en stor del av verksamheten valde att inte gå vidare.

Lösningar i centrum när industrin tar nästa steg mot digitalisering

Med två av Sveriges största verkstadsföretag som beställare ligger H&D Wireless i täten bland de teknikleverantörer som möjliggör industrins digitalisering. Nu tar bolaget in nytt kapital för att kunna ta tillvara på fler affärsmöjligheter.
– Vi får varje vecka bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Pär Bergsten, VD och grundare för H&D Wireless.

Fyra aktuella nyemissioner inför notering

Fyra aktuella nyemissioner i bolag som står inför en notering är de i H&D Wireless, FlexQube, Scout Gaming och Bio-Works Technologies.