Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) är den främsta börsen i Sverige. Förutom efter bransch så är de noterade företagen indelade efter storlek i tre kategorier, Smallcap, Midcap och Largecap.

Stockholmsbörsen är en del av det som Nasdaq OMX Group Inc kallar för OMX Nordisk Börs. Börsen drevs tidigare av det svenska företaget OMX Group, vilka blev uppköpta av amerikanska Nasdaq och numera är en del av NASDAQ OMX Group Inc.

Läs mer: http://www.nasdaqomxnordic.com

Övriga listor

Följ oss