Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Alternativa Aktiemarknaden

Alternativa aktiemarknaden organiserar handel i små och medelstora företag. Alternativa aktiemarknaden ansluter företag med en existerande ägarspridning för att sedan sammanföra köpare och säljare aktier i företagen. Formellt är Alternativa ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.

På Alternativa aktiemarknaden handlas företagens aktier på förutbestämda dagar. Företagens storlek och ägande gör en daglig prissättning olämplig, varför priset fastställs via en auktionsmodell alternativt av ett särskilt Marknadsråd. På varje handelsdag handlas därmed aktien till ett pris.

Läs mer: http://www.alternativa.se

Övriga listor

Följ oss