Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Bli medlem

Det är helt kostnadsfritt att läsa eller skriva inlägg i forumet och det enda vi kräver är att du är medlem.

Sök i forumet

Inlägg 1 av 1

2018-06-06 14:51

Claes Karlzén

Richcream

Inlägg: 1

Varning för Xzero AB

Xzero AB genomför just nu en nyemission på 12 miljoner kronor. Teckningstiden löper ut den 11 juni 2018. Bolaget är onoterat och registrerades hos Bolagsverket 1997.

Investerare avråds bestämt från att teckna aktier, av följande skäl:

• Vare sig i följebrevet från Xzero, i emissionsprospektet eller i anmälningssedeln anges bolagets organisationsnummer, vilket får betraktas som mycket anmärkningsvärt och oseriöst

• I det så kallade prospektet saknas helt uppgifter om bolagets ekonomiska ställning och resultat, vilket är märkligt

• Bolaget har år efter år gått med miljonförluster. För de tre senaste räkenskapsåren har resultatet varit negativt med 5,5 miljoner, 6,9 miljoner, respektive 5,2 miljoner

• På bolagets hemsida finner man årsredovisningarna för räkenskapsåren 2014/2015 och 2015/2016. Årsredovisningen för 2016/2017 saknas. Jag har frågat bolaget varför den inte finns tillgänglig på hemsidan men har inte fått svar

• Bolagets eget kapital har varit förbrukat och kontrollbalansräkningar har upprättats

• Bolaget har tidigare genomfört ett flertal nyemissioner, när pengarna är slut gör man ännu en nyemission

• I prospektet sägs att den teknik som man använder är patentsökt. Jag har frågat bolaget hur status är för patentansökan men har inte fått något besked

• Bolaget har i många år sagt att man planerar en notering men inget händer

• Bolaget är extremt övervärderat

Det kan verka som att den teknik som bolaget använder ligger i tiden och har framtiden för sig. Det hjälper dock inte om bolaget inte har förmåga att kommersialisera produkten och börja tjäna pengar. Under många år har bolaget visat att man inte har den förmågan

Följ oss