Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Zoomability Int AB
Zoomability Int AB

Zoomability Int AB
Frejgatan 13 A
723 35 Västerås

Hemsida:

zoomability.com

Verksamhet:

Zoomability utvecklar och säljer fyrhjulsdrivna fordon drivna på el. Zoomability Int AB hette tidigare A IT-solutions AB.

Ägare:

Uppdatering: Abelco Investment Group AB tillkom som ägare i december 2017 vid en nyemission. Äger efter emissionen 10,7 %.

Uppdatering: New Equity Venture International AB 23,71 %.

Uppdatering: New Equity Venture International AB 17,5 %.

New Equity Venture International AB 21,2 %.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Första kvartalet 2018

Värdering:

Uppdatering: 2,8 Mkr pre-money och 4,2 Mkr post money om emissionen i maj 2017 fulltecknas.

14,3 Mkr post money, efter en nyemission på 2,5 Mkr i januari 2017.

Övrigt:

I böran av januari 2017 meddelade New Equity Venture Internatiol att deras helägda dotterbolag A IT-solutions AB har genomfört ett förvärv av bolaget Zoomability AB, via en apportemission som gör att New Equity Venture International efter affären äger 21,2 %.

A IT-Solutions AB ska byta namn till Zoomability Int AB.

Detta bör leda fram till att Zoomability Int AB noteras på någon av MTF-listorna under 2017.

Uppdatering: I början av februari 2017 meddelade NEVI att Zoomability gjort en nyemission på 2,5 Mkr och inlett arbetet med att notera sig. Planen är att noteringen ska ske under första halvåret 2017.

Uppdatering: Zoomability gör en nyemission på 1,4 Mkr i maj 2017. New Equity Venture International tecknar sin andel på 0,25 Mkr. Tidsplanen för noteringen är sannolikt förskjuten.

Uppdatering: New Equity Venture International investerade 0,5 Mkr i Zoomability i augusti 2017 och ökade då sitt ägande till 23,71 %.

Uppdatering: I slutet av november 2017 meddelade NEVI att Zoomability håller på att genomföra en nyemission och att en notering är planerad till första kvartalet 2018.

Uppdatering: Abelco Investment Group meddelade att i den emission på 3,6 Mkr som Zoomability gör under december 2017 så tecknar sig Abelco för 1 Mkr och kommer efter detta att äga 2 miljoner aktier, vilket motsvarar 10,7 % efter fulltecknad emission.

Uppdatering: I början av februari 2018 upprepar Abelco tidsplanen att Zoomability ska noteras under första kvartalet 2018.

Uppdaterat: 2018-02-01

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss