Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Spåra Group AB
Spåra Group AB

Spåra Group AB
Vretenvägen 13B
171 54 Solna

Hemsida:

www.gospara.com

Verksamhet:

Spåra Group är en verksamhet som knoppas av från C Security. Utvecklingen av nästa generations uppkopplade söksystem inom IoT. Spåra Group AB hette tidigare CPOD AB.

Ägare:

C Security Systems AB 50,1 %, Stefan Hultberg och Claes Gräns övriga 49,9 %. Vid en kommande emission riktad till C Security Systems aktieägare kommer C Security Systems ägarandel minska till 30 %.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

Inom 6 månader, sagt i februari 2020

Värdering:

15,1 Mkr pre-money och 23,2 Mkr post money om hela emissioinen i februari-mars 2020 tulltecknas.

Övrigt:

C Security Systems AB meddelade i slutet av oktober 2018 att de grundar ett dotterbolag tillsammans med Stefan Hultberg och Claes Gräns.

"CSEC’s arbete med den tidigare kommunicerade (bokslutskommunikén 2017) utvecklingen av nästa generations uppkopplade söksystem inom IoT (Internet-of-Things) kommer att intensifieras genom bildandet av dotterbolaget. Hultbergs/Gräns kompetens och de lösningar de bidrar med kompletterar och snabbar upp det utvecklingsarbete CSEC bedriver."

Inledningsvis äger C Security Systems 50,1 %. En garanterad emission på ca 4 Mkr ska riktas till C Security Systems aktieägare och då kommer C Securitys ägarandel minska till 30 %. Målet är att särnotera dotterbolaget under 2019.

Uppdatering: Bolaget heter CPOD AB.

Uppdatering: Bolaget har bytt namn till Spåra Group AB.

Uppdatering: I slutet av 2019 har vi inte hört någonting om den planerade noteringen igen och ingenting på bolagets hemsida antyder att de förbereder en notering i närtid.

Uppdatering: I februari-mars 2020 gör Spåra Group en emission och skriver då att bolaget ska notera sig inom 6 månader.

Uppdatering: C Security Systems AB lämnade den 13 februari 2020 ett uppköpserbjudande till Spåra Group AB.

"Aktieägarna i Spåra Group AB erbjuds tio (10) aktier i CSEC för varje (1) aktie i Spåra Group AB. Spåra Group AB har idag 5 018 013 aktier. Samtliga optionsägare och konvertibelägare i Spåra Group AB erbjuds att konvertera sina värdepapper mot motsvarande i C Security Systems AB till motsvarande omräkning som gäller för aktieägarna. Erbjudandet är baserat på den genomsnittliga aktiekursen för CSEC de senaste 90 dagarna före erbjudandet som var 0,35 SEK samt en rabatt på 14%"

"Styrelsen och huvudägare i Spåra Group AB representerande 76% av samtliga utestående aktier, motsvarande 53% av totalt antal aktier, har ställt sig positiva till budet. CSEC äger sedan tidigare 30% av Spåra Group AB:s aktier."

"Att notera är att erbjudandet är villkorat av att den av Spåra Group AB pågående nyemissionen genomförs."

Det ser alltså inte ut att bli någon notering av Spåra Group.

Uppdatering: "C Security Systems AB (CSEC) har fått in teckningssedlar från aktieägare i Spåra Group AB (Spåra) som accepterat erbjudandet att sälja sina aktier till CSEC varvid CSEC kommer ha ett ägande av 98,8% av samtliga aktier och röster i Spåra. Betalningen sker med nyemitterade aktier i CSEC.

För konvertibelägare och optionsägare i Spåra Group AB är motsvarande siffror 95,5% respektive 100%.

CSEC kommer att förlänga erbjudandet till och med 6 juli för de fåtal aktieägare och konvertibelägare i Spåra Group AB som hitintills inte meddelat om de vill acceptera erbjudandet eller inte."

Uppdaterat: 2020-06-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss