Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Scandion Oncology A/S
Scandion Oncology A/S

Scandion Oncology A/S
Ole Maaløesvej 3
2200 Köpenhamn, Danmark

Hemsida:

scandiononcology.com

Verksamhet:

Scandion Oncology är ett nyetablerat bioteknikbolag baserat i Köpenhamn. Företaget kommer att utveckla läkemedel och tester (prediktiva biomarkörer) i syfte att förbättra överlevnad och livskvalitet för cancerpatienter.

Ägare:

Saniona AB 51 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

8 november 2018

Värdering:

Uppdatering: 69,7 Mkr post money.

43,7 Mkr pre-money och 69,7 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

Saniona AB meddelade i början av maj 2017 att de är med och grundar Scandion Oncology A/S som förvärvar en klinisk kandidat och substansen SCO101 av Saniona A/S. Bolaget skriver "Scandion Oncologys ledning och Saniona överväger nu olika alternativ för att finansiera bolaget, inklusive en private placement eller en publik notering, vilket eventuellt kan innefatta utdelning av Sanionas aktier i Scandion Oncology till Sanionas aktieägare enligt Lex ASEA enligt den svenska inkomstskattelagen."

Uppdatering: I början av augusti 2018 meddelade Sedermera Fondkommission att Scandion att de ska notera sig på Spotlight i Stockholm. Man meddelade vidare att en nyemission ska göras under andra halvåret 2018 inför noteringen.

Uppdatering: I mitten av september 2018 meddelade bolaget att de ska göra sin noteringsemission under oktober 2018.

Uppdatering: Första dag för notering på Spotlight är planerad till 8 november 2018.

Uppdaterat: 2018-11-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss