Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Ridercam AB
Ridercam AB

Ridercam AB
Eriksbergsgatan 10 A
114 30 Stockholm

Hemsida:

ridercamsystems.com

Verksamhet:

Ridercam erbjuder ett system som tar bilder och filmar gäster på åkturer på nöjesfält som gästen sedan kan köpa.

Ägare:

Uppdatering: Angel Business Club Nominees 38,4 %, Jens Scheberg 17,1 %, Craig Blake Jones 13,0 %, Dominic Berger 12,0 %, World Top Technologies 6,5 %, WAP Irrevocable trust 4,0 %, Luxeco Ltd 3,0 %, Mark Hardwick 1,6 %, Carl Jobe 1,2 %, Leonard Benjamin Lawrence 1,0 %, Övriga 3,0 %

(Angel Business Club Nominees administreras av Pershing Nominee Bank of New York (USA) och Novum Securities Ltd i London, England. ABC-N är en stiftelse som förvaltar aktier i förtroende för 8,210 medlemmar som erhållit eller köpt aktierättigheter via sitt medlemskap i Angel Business Club.)

Medlemmar i Angel Business Club har investerat i företaget.

Lista:

First North

Status:

Inställd

Tid:

2019

Värdering:

Uppdatering: 145 Mkr post money.

143 Mkr pre-money och 166 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. 5,75 kr per aktie.

Övrigt:

I början av juni 2018 kommunicerar Göteborg Corporate Finance att Ridercam är aktuella med en notering.

Uppdatering: I mitten av november 2018 presenterar sig Ridercam för investerare. I inbjudan framgår att bolaget ska notera sig på First North och att man i samband med det ska göra en nyemission på 20 Mkr.

Uppdatering: Ridercam har ansökt om listning på First North.

Uppdatering: Uppgiften om att bolaget lämnat in en ansökan om listning på First North står på bolagets hemsida, verkar dock som att någon varit lite snabb med att publicera informationen då bolaget meddelar till Nyemissioner.se att de ännu inte lämnat in någon ansökan.

Uppdatering: Ridercam lämnade in en noteringsansökan för First North den 8 februari 2019 och beräknad första handelsdag är den 26 mars 2019. Innan detta ska företaget göre en emission på upp till 23 Mkr.

Uppdatering: Den 1 mars 2019, mitt under noteringsemission pågår, meddelade bolaget att styrelseordförande Per Tamm avgår med omedelbar verkan. En styrelseordförande har en central roll i en noteringsprocess.

Uppdatering: I mitten av mars 2019 meddelade Ridercam att de återkallar sin ansökan till Nasdaq i avvakta på ny styrelseledamot.

"Bolaget kommer att sammankalla till en ny extra bolagsstämma under nästa vecka (vecka 12) för att utse en ny styrelseledamot och tillika ordförande, varefter bolaget kommer att återuppta arbetet med att notera Ridercam AB."

Uppdatering: I början av maj 2019 meddelade Ridercam att notering är pausad. Bolaget måste utse en ny styrelseordförande. Vidare fick bolaget bara in 2 Mkr i noteringsemissionen och det uppger man är för lite för att kunna notera sig, så bolaget letar nu efter investerare.

Uppdatering: Den 20 juni 2019 valdes Alexander Lindgren till ny styrelseordförande. Man skriver att noteringen är pausad men att man nu utvärderar marknadsplatser i Europa. Vi betraktar noteringen som inställd tillsvidare.

Uppdaterat: 2019-09-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss